DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan

Tugann Gradaim, ár nDomhan deis iontach do mhic léinn bunscoile i seomraí ranga na hÉireann scrúdú a dhéanamh ar thopaicí forbartha agus ar obair Chúnamh Éireann. Tá acmhainní teagaisc agus ábhair bunaithe ar ranganna ar fáil a chiallaíonn gur fiú go mór do rang a trí go dtí rang a sé páirt a ghlacadh anseo.

First project received for the Our World Irish Aid Awards 2013

Beidh an chéad bhabhta eile ar siúl in Eanáir 2013. 

Fáilte chuig Gradaim, ár nDomhan

Is clár bliantúil gradam atá sna Gradaim ár nDomhan do dhaltaí i rang a trí go dtí rang a sé i seomraí ranga na hÉireann. Oibríonn daltaí i mbeirteanna, mar rang nó mar scoil chun tionscadal a chur i láthair, bunaithe ar cheann de Spriocanna Forbartha na Mílaoise

An cuspóir

Is é cuspóir foriomlán an chláir ná feasacht a ardú i measc daltaí na hÉireann maidir le saol leanaí agus a dteaghlaigh i dtíortha i mbéal forbartha. Is féidir le leanaí foghlaim, trí pháirt a ghlacadh, conas a oibríonn Éire leis na tíortha sin mar chomhpháirtithe forbartha.

An tionscadal

Is féidir an tionscadal a chur i láthair trí mheán ar bith (ealaín, fuaim, físeán, téacs srl). Cé go bhfuil an obair faoi threoir an mhúinteora, spreagtar daltaí chun smaointe dá gcuid féin a cheapadh.

Tugann Gradaim ár nDomhan deis iontach do mhic léinn bunscoile i seomraí ranga na hÉireann scrúdú a dhéanamh ar thopaicí forbartha agus ar obair Chúnamh Éireann trí obair thionscadail.

An próiseas roghnaithe

Seoltar na tionscadail dheiridh isteach chuig coiste roghnaithe réigiúnach ar dtús, agus roghnaíonn an coiste sin gearrliosta saothair chun seoladh ar aghaidh go leibhéal náisiúnta.

Tabharfar na tionscadail réigiúnacha sin le chéile ansin i gcomhair lá spreagúil i mBaile Átha Cliath ag a roghnóidh painéal breithiúna na hiontrálacha is mórthaibhsí ó scoileanna ar fud na tíre.

Na gradaim

Bronnfar gradaim ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta araon agus bronnfar trófaí na nGradam ár nDomhan ar thionscadal amháin.

Faigh Amach Tuilleadh

Téigh chuig Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan chun na pacáistí teagaisc is déanaí a íoslódáil agus chun clárú i gcomhair na ngradam.