Skip to main content

Teagasc agus Foghlaim

An bhfuil suim agat tuilleadh a fhoghlaim:

  • Faoi na dúshláin maidir le ceartas domhanda a bhaineann leis an domhan s’againne?
  • Maidir lenár ndualgais mar shaoránaigh dhomhanda?
  • Céard is féidir linne in Éirinn a dhéanamh chun domhan níos cothroime agus níos inbhuanaithe a chruthú do gach duine?

Sa chuid seo, gheobhaidh tú eolas maidir lenár gcláir oideachais éagsúla, maidir le hacmhainní praiticiúla le naisc le curaclam do mhúinteoirí, d’oideachasóirí agus d’fhoghlaimeoirí chomh maith le moltaí maidir le bealaí suimiúla agus nuálacha chun foghlaimeoirí a spreagadh.

Gheobhaidh tú eolas freisin maidir le conas obair Chúnamh Éireann a chur ar a súile d’fhoghlaimeoirí.