Skip to main content

An saol i gcampa dídeanaithe

Members of outreach team in Syria

Ahmad, Fadi and Najwa- members of Bashmeh and Zeitoonah's team in Shatila camp

Cúig bliana ó shin, bhí Fadi tar éis a chloisteáil ar éigean faoi champa dídeanaithe Shatila sa Liobáin – campa a bunaíodh i 1949 do dhídeanaithe Palaistíneacha. Ach níor shamhlaigh sé riamh go mbeadh sé féin ag obair ann tráth den saol.

Innealtóir is ea Fadi, as Aleppo sa tSiria, cathair atá sáite i lár streachailt fhoréigneach idir rialtas na Siria agus grúpaí míleatacha éagsúla. Tá an pobal sibhialtach buailte go dona ag an mbuamáil ón aer, na babhtaí buamála féinmharaithe, an lámhachadh gunnaí agus na bacainní. Maraíodh a lán daoine. B'éigean do go leor daoine eile teitheadh óna dtithe.

Tá 20,000 Palaistíneach, Siriach agus Liobánach plódaithe isteach in aon chiliméadar cearnach amháin

Tháinig Fadi go dtí an Liobáin dhá mhí ó shin. Is é an t-ionad oibre nua atá aige campa dídeanaithe i mBéiriút áit a bhfuil 20,000 Palaistíneach, Siriach agus Liobánach plódaithe isteach in aon chiliméadar cearnach amháin. Tá méadú ollmhór tagtha ar líon na ndaoine i gcampa Shatila ó thosaigh an choinbhleacht sa tSiria.

In ainneoin na ndálaí deacra oibre, tá áthas ar Fadi a bheith ag cuidiú le daoine eile de mhuintir na Siria a dteastaíonn cúnamh uathu. Oibríonn sé le Basmeh & Zeitooneh, eagraíocht Siriach arna chistiú ag Cúnamh Éireann, a chuireann ar fáil athchóiriú tithe dídine, pacáistí bia, oideachas, tacaíocht do shlite beatha agus comhairleoireacht shíceasóisialta do dhídeanaithe sa champa.

Is mór an cúnamh atá i gcúlra Fadi san innealtóireacht agus é ag obair ar chlár tithe dídine Basmeh & Zeitooneh. Ina cháil mar bhall d'fhoireann for-rochtana na dtithe dídine, fhaigheann sé iarratais ar athchóiriú na dtithe dídine, tugann sé cuairt ar na tithe dídine atá beartaithe, agus déanann sé maoirseacht ar an obair athchóirithe. De bharr a chuid scileanna, na taithí atá aige agus a fhlaithiúlachta, tá feabhas tagtha ar dhálaí maireachtála líon mór dídeanaithe i gcampa Shatila.

Mar gheall ar na rialacha cónaithe sriantacha atá i bhfeidhm i leith mhuintir na Siria, ní mór do Fadi filleadh ar an tSiria gach mí chun athghníomhachtú a dhéanamh ar a chónaitheacht. Tá súil aige go dtiocfaidh an lá go mbeidh sé in ann filleadh ar a thír dhúchais, agus fanacht ansin. Ach anois go fóill, tá sé dírithe ar a mhíle dícheall a dhéanamh chun cabhrú le saoránaigh eile de chuid na Siria i gcampa Shatila.

Faigheann Basmeh & Zeitooneh (Gáire agus Ológ) cistiú ó Chúnamh Éireann. Tá tacaíocht Chúnamh Éireann do Basmeh & Zeitooneh á feidhmiú i gcomhpháirtíocht le Trócaire