Skip to main content

Splanc a chur sa fhreagra éigeandála

Electricity poles and cables which were damaged by Typhoon Haiyan line a street in Jaro, Leyte provence. Photo: Irish Aid

Imríodh droch-thionchar ar an soláthar cumhachta chuig an réigiún, sciob an ghaoth claochladáin ó phiolóin agus ó chuaillí leictreachais.

Is ball de Chór Mearfhreagartha Chúnamh Éireann (RRC) é Noel Griffin, leictreoir as Luimneach. Tá a chuid scileanna agus saineolais curtha ar fáil don RRC ar ghearrfhógra ag Noel, le go mbeidh Éire in ann freagra tapa agus éifeachtach a thabhairt ar ghéarchéimeanna.

Tá cumas gníomhaireachtaí cumarsáid a dhéanamh ríthábhachtach maidir lena chinntiú go dtuigfear riachtanais na ndaoine a tháinig slán agus go bhfreastalófar orthu ar an tslí is éifeachtaí is féidir.

Tá Noel ina bhall den RRC ó 2007 agus cuireadh amach chuig an tSúdáin agus an Chéinia é roinnt uaireanta. Cuireadh Noel amach chuig Tacloban sna hOileáin Fhilipíneacha le déanaí le dul ag obair leis an gClár Domhanda Bia (WFP) ina n-iarrachtaí téarnaimh agus éigeandála i ndiaidh an tíofúin Haiyan.

Ceann de na stoirmeacha ba chumhachtaí riamh a taifeadadh a bhí i tíofún Haiyan agus rinne sé dochar uafásach do na háiteanna a bhuail sé. Ba é Tacloban ceann de na háiteanna ba mheasa ar buaileadh mar ní hamháin gur bhuail gaoithe arda é, ach bhuail tonn rabharta stoirme freisin é, a leag foirgnimh sa chathair, atá ar chomhmhéid le Corcaigh.

Imríodh droch-thionchar ar an soláthar cumhachta chuig an réigiún, sciob an ghaoth claochladáin ó phiolóin agus ó chuaillí leictreachais. Cé gur tháinig an t-infreastruchtúr faoi thalamh sách slán, rinneadh damáiste mór agus tógfaidh sé míonna gach rud a chur ina cheart.

Noel Griffin at the Network Operations Centre, Tacloban City.
The NOC is the central Hub supplying internet connectivity for the UN agencies and the INGOs operating in the area and the base for the Emergency Telecommunications Cluster.

Chuaigh Noel anonn leis an WFP cúpla lá tar éis an tíofúin d’fhonn gineadóirí agus soláthar leictreachais a chur ag obair chun tacú le cumarsáid agus líonraí TF le go bhféadfadh gníomhaireachtaí cumarsáid éifeachtach a dhéanamh lena chéile. Tá sé riachtanach go mbeadh gníomhaireachtaí in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile le go dtuigfear riachtanais na marthanóirí agus le bhfreastalófar orthu ar an tslí is éifeachtaí is féidir.

Chomh luath is a bhí cúrsaí teileachumarsáide agus TF athbhunaithe, thosaigh Noel ag tabhairt leictreachais chuig na stórais ina gcoinnítear bia agus earraí nach bia iad.

De réir mar a bhí an soláthar leictreachais ag freastal ar riachtanais na héigeandála, díríodh níos mó ar na céimeanna téarnaimh agus thosaigh Noel ag pleanáil do riachtanais meántéarmacha agus fadtéarmacha. Áiríodh orthu sin pleanáil do leictreachas a chur in oifigí chun cabhrú leis na hiarrachtaí téarnaimh agus chun na mórsholáthairtí cumhachta agus soilse sráide a athbhunú.

Bhí roinnt den chumhacht athbhunaithe in am don Nollaig, cé go mbeidh 12-18 mí i gceist sula mbeidh an soláthar cumhachta iomlán ar ais ag roinnt áitreabh.

Cór Mearfhreagartha Chúnamh Éireann

Tá Cór Mearfhreagartha Chúnamh Éireann comhdhéanta de dhaoine ardoilte le taithí i raon leathan gairmeacha, mar shampla leictreoirí, innealtóirí, saineolaithe faisnéise poiblí agus oifigigh chosanta. Faigh tuilleadh eolais faoin gCór Mearfhreagartha.