Skip to main content

Ag tabhairt tosaíocht do na daoine is leochailí i gcásanna éigeandála

Rose Castro stands in front of the family tent which she received from Irish Aid after her home was destroyed by Typhoon Haiyan.

Scriosadh 167 áit chónaithe i sráidbhaile Rose ach níorbh fhéidir ach 30 puball a dháileadh.

Bhíodh siopa beag ag Rose Castro, bean 35 bliana d’aois a bhfuil páiste amháin aici, gar do bhaile Tolosa i gcúige Leyte de na hOileáin Fhilipíneacha. Ach an 8ú Samhain, sciob tíofún Haiyan, ceann de na stoirmeacha is láidre a taifeadadh riamh, a siopa agus a baile leis.

Cé gur scriosadh 167 áit chónaithe i sráidbhaile Rose, níorbh fhéidir ach 30 puball a dháileadh sa cheantar de bharr teorainn a bheith ar an méid puball a bhí ar fáil. Measann Rose go raibh an t-ádh dearg ar a teaghlach gur roghnaíodh iad chun ceann de na pubaill sin a fháil.  Ár gcomhpháirtí NGO, Plan Ireland a dháil na pubaill.

Tá Rose thar a bheith buíoch do mhuintir agus do rialtas na hÉireann as an gcúnamh atá faighte aici.

Ach ní mar gheall ar ádh a fuair teaghlach Rose an puball, ach mar gheall ar bheartas Chúnamh Éireann tosaíocht a thabhairt do na daoine is leochailí sa tsochaí. D’aithin na hÚdaráis Áitiúla in Tolosa go raibh teaghlach Rose leochaileach toisc go dtugann Rose agus a fear chéile aire dá mac atá 7 mbliana d’aois ach do bheirt uncailí de Rose freisin, an bheirt acu scothaosta agus faoi mhíchumas.

Faigheann an teaghlach ciondálacha bia ón rialtas áitiúil agus tá obair shealadach faighte ag fear Rose mar oibrí chun an scoil áitiúil a ghlanadh agus a dheisiú mar chuid de scéim airgead-ar-obair. Thug an pobal tosaíocht don scoil a dheisiú le go bhféadfadh na daltaí filleadh ar scoil a luaithe agus is féidir.

Labhair Rose faoin imní atá uirthi maidir leis an todhchaí agus faoin eagla atá uirthi nach mbeidh siad ábalta a dteach a atógáil ná saothrú dá dteaghlach, mar gheall ar a gnó agus a foinse ioncaim a bheith scriosta.

In ainneoin an imní go léir agus an bheagáin atá fágtha aici, tá Rose thar a bheith buíoch do mhuintir agus do rialtas na hÉireann as an gcúnamh atá faighte aici.