Skip to main content

Deiseanna Gnó agus Seirbhísí Tacaíochta

Guido Ximenes Sequeira, Director of Josephina Farm explains when seedlings are ready to be transplanted to vegetable fields, Timor Leste. Photo: Annabella Skof ILO.

Bunaíodh an clár BOSS chun deiseanna eacnamaíochta do dhaoine bochta agus leochaileacha a fheabhsú.

I dTíomór Thoir, bunaíodh an clár Seirbhísí Tacaíochta agus Deiseanna Gnó (BOSS) chun deiseanna eacnamaíochta do dhaoine bochta agus leochaileacha a fheabhsú. Mhaoinigh Cúnamh Éireann an clár, é ag obair i gcomhpháirt leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair agus leis an Aireacht Forbartha agus Eacnamaíochta chun forbairt eacnamaíoch áitiúil a spreagadh, le fostaíocht tuaithe a chruthú, margaí a leathnú amach agus soláthar seirbhísí forbartha gnó a fheabhsú.

Tá beagnach 80% de dhaoine atá beo bocht i dTíomór Thoir fostaithe in earnáil na talmhaíochta. Is cuid thraidisiúnta den saol i dTíomór Thoir í beithígh a thógáil, ach coinnítear beithígh de ghnáth ar chúinsí deasghnácha agus ní tráchtála, agus ní dhíoltar iad de ghnáth ach in uair na héigeandála. Cé go mbíonn beithígh ag 31% de theaghlaigh, tháinig deireadh le honnmhairí beithíoch le deireanaí agus tá táirgí mairteola á n-allmhairiú anois chun freastal ar éileamh.

Faoin gclár BOSS, thug an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Fhorbairt Eacnamaíoch faoi mhargadh náisiúnta a bhunú do bheithígh tríd an chéad seamlas tráchtála náisiúnta sa tír a bhunú. Scrúdaíodh gach céim sa slabhra luacha, ó tháirgeadh beithíoch, trí iompar agus seachadadh beostoic, próiseáil agus ar deireadh brandáil agus margaíocht, í d’aidhm leis dul i rannpháirtíocht in athuair leis na margaí idirnáisiúnta.

Chruthaigh an seamlas a forbraíodh faoin gclár seo margadh do 43,000 feirmeoir eallach agus threisigh a slite beatha agus bhain 1,286 fiontraí beaga agus micreafhiontraí leas as an gclár BOSS níos leithne.