DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ag saothrú ioncam ó bheacha

Patricia Adele, Beekeper from Bohopa Beekeeper Association, Bukadea, Central Uganda. Photo: Self Help Africa

"Táimid ar na chéad leanaí inár dteaghlach a chríochnaigh an tréimhse scolaíochta."

Gan talamh tá dúshlán ag baint le hioncam a shaothrú faoin tuath san Afraic;  agus b'éigean do na deirfiúracha, Betty agus Patricia Adele an ceann is fearr a fháil ar an dúshlán sin lena gcuid oideachais a chríochnú.

Chuaigh Betty agus Patricia ag obair i gcomhar le Beachairí Bohopa, grúpa de 40 ó pharóiste Bukadea i lár Uganda, a choinníonn os cionn 200 coirceog. Cuireadh oiliúint orthu conas na coirceoga a chur le chéile, bainistíocht saithe, próiseáil agus saothrú na meala, agus cuireadh trealamh, lena n-airítear, deighilteoirí, culaith beacha agus ceansaitheoirí ar fáil dóibh.

Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do thionscnamh Féinchabhrach Beachaireachta na hAfraice a chuireann ioncam áitiúil ar fáil, a dhéanann éagsúlú ar tháirge bia agus a chuireann plandáil crainn chun cinn le dul i ngleic le díghrádú comhshaoil.

Tá 15 coirceog ag Betty (19) agus tá seacht gcinn ag Patricia (20). “Thosaigh mé agus gan agam ach coirceog amháin a thug mo thuismitheoirí dom dhá bhliain ó shin’ a dúirt Betty Adele. ‘Bhain mé úsáid as an airgead a fuair mé nuair a dhíol mé mo chéad chrúsca meala le tuilleadh coirceoga a cheannach. Tá 15 agam anois,”  a dúirt sí.

Bhí 50 lítear meala ag Betty ag deireadh na bliana seo caite, agus dhíol sí an méid sin ar €2.80 an lítear. D’úsáid sí an t-airgead le trealamh, éadach agus leabhair scoile a cheannach.

“Tá mé sa chúigiú grád anois agus fanfaidh mé sa scoil go mbeidh an séú grád críochnaithe agam,' a dúirt Betty. ‘Críochnóidh Patricia scoil an bhliain seo – táimid ar na chéad leanaí inár dteaghlach a chríochnaigh an tréimhse scolaíochta.”