DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tacú le héiceathurasóireacht i Vítneam

Vietnam Case Study

Is mó iad tairbhí na héiceathurasóireachta ná sin a bhaineann le teaghlach Si - cuirtear airgead isteach i gcomhchiste chun cúnamh a thabhairt gnóthaí eile a fhorbairt agus tacú le teaghlaigh atá ag streachailt.

Tagann Luong Van Si ó chuid de Vítneam atá álainn ach bocht. Sula raibh sé rannpháirteach i dtionscadal éiceathurasóireachta, is beag seans a bhí aige éalú ón mbochtaineacht. Na laethanta seo, is féidir leis freastal ar riachtanais a theaghlaigh agus an comhshaol a chosaint do ghlúine na todhchaí san am céanna. 

Tá Si agus a theaghlach ina gcónaí in Anaclann Dúlra Pu Luong i dTuaisceart Vítneam agus baineann siad leis an bpobal eitneach Téalannach, ceann den 53 grúpa de mhionlaigh eitneacha i Vítneam, a bhfuil beagnach 50% de na daoine a bhíonn ag maireachtáil i mbochtaineacht i Vítneam bainteach leo.

Cé go bhfuil líon níos mó turasóirí ag tabhairt cuairte ar Pu Luong le blianta beaga anuas, ba bheag an tionchar a bhí acu ar ioncaim áitiúla ós rud é go raibh na cuairteanna á n-eagrú ag tionscnóirí turas nárbh ón gceantar iad.

Deiseanna nua

Bhíodh Si ag brath ar ioncam beag óna chuid oibre ina ghoirt ríse go dtí go bhfuair sé deis nua: “In 2008, chuir mo theaghlach seirbhís lóistín ar bun. Cé nár fhan ach thart ar 40 turasóir sa teach agus iad ag íoc €1.50 an duine in aghaidh na hoíche, b’fhearr an t-ioncam sin ná obair chrua sna goirt ríse,” a mheabhraigh Si.

Tháinig rath ar an ngnó an bhliain dár gcionn nuair a fuair Si tacaíocht trí thionscadal éiceathurasóireachta, arna mhaoiniú ag Cúnamh Éireann agus bainistithe ag Fauna and Flora International, i. eagraíocht neamhrialtasach. Fiosraíodh sa tionscadal an chaoi ar féidir le turasóireacht cuidiú le pobal a n-ioncam féin a mhéadú agus an comhshaol a chaomhnú.

“Tugadh cuireadh dom tabhairt faoi chúrsaí oiliúna maidir le cócaireacht, labhairt an Bhéarla, bainistiú gnó agus scileanna cumarsáide ionas go mbeadh turasóirí sona sásta agus iad ag fanacht i mo theach,” ar Si. Fuair sé tacaíocht freisin seomra folctha nua ina bhfuil leithreas agus uisce reatha a thógáil mar chúnamh chun aíonna eachtracha a mhealladh chun fanacht.

Ón uair sin tá ioncam Si méadaithe go thart ar €2,700 in aghaidh na bliana - breis agus trí oiread an mheánioncaim sa cheantar. De thairbhe an ioncaim bhreise, is féidir le Si a mhac a chur chuig an meánscoil, agus deis saol de chineál eile a thabhairt dó.

Dul chun cinn inbhuanaithe

Is mó iad na tairbhí a bhaineann leis an gcineál turasóireachta seo agus na cinn atá ann do theaghlach Si, ós rud é go bhfaigheann an pobal áitiúil, atá ina chuid den mhionlach eitneach Téalannach, scair 20% ó tháille gach aoi. Cuirtear an t-airgead isteach i gcomhchiste chun cúnamh a thabhairt gnóthaí eile a fhorbairt agus tacú le teaghlaigh atá ag streachailt.

Tugadh soirn atá éifeachtach ó thaobh breosla de do theaghlaigh áitiúla ionas nach mbeadh an méid céanna connaidh de dhíth orthu, ag laghdú líon na gcrann a bhíonn á leagan. De thairbhe céimeanna den chineál seo is féidir le pobail fás agus iarmhairt íosta i ndán don chomhshaol nádúrtha.

Bíonn gá le cách chun dul chun cinn a áirithiú

Cé gur mórthaibhseach é borradh eacnamaíoch Vítneam agus an dul chun cinn maidir le laghdú na bochtaineachta, bíonn na tairbhí fós le brath ag codanna áirithe na sochaí, lena n-áirítear grúpaí mionlaigh eitnigh amhail pobal Si. De réir mar a thagann borradh ar gheilleagar 

Vítneam, is mó an baol go bhfágfar níos faide ar cúl iad.

Oibríonn Cúnamh Éireann go dlúth leis an rialtas agus le raon eagraíochtaí neamhrialtasacha d’fhonn a áirithiú go bhfuil an borradh eacnamaíoch cuimsitheach agus go dtugtar riachtanais na bhfear agus na mban is boichte i Vítneam san áireamh i gcinntí pleanála agus beartais. 

Bímis bródúil as seo

53 Grúpa Is ó cheann de 53 grúpa de mhionlaigh eitneacha iad leath na mbochtán i Vítneam agus bíonn an chuid is mó acu ina gcónaí i gceantair thuaithe iargúlta.