Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ag Dul i nGleic leis an Víreas Ebola in Iarthar na hAfraice.

Éigeandálaí, Sláinte, Buiséad/maoiniú, Nuacht/gné-alt, An Afraic, Siarra Leon, An Libéir, 2014
Irish Aid sponsored Ebola Virus Signs and Symptoms public awareness campaign. Photo: Killian Doherty / Architectural Field Office

Feachtas feasachta poiblí atá urraithe ag Cúnamh Éireann maidir leis an Víreas Ebola, Siarra Leon. Grianghraf: Oifig Shaothair Allamuigh Ailtireachta

D’fhógair an tAire Trádála agus Forbartha, Joe Costello, TD, €145,000 de mhaoiniú breise inniu chun cabhair a thabhairt ó thaobh dul i ngleic leis an víreas Ebola in Iarthar na hAfraice.

Bainfear úsáid as an maoiniú le hoiliúint a chur ar oibrithe sláinte, trealamh cosanta sláinte a sholáthar agus tacaíocht a thabhairt d'Aireachtaí Sláinte áitiúla.

Chuir an tAire Costello béim ar an tábhacht a bhaineann le freagairt idirnáisiúnta i leith na ráige, ag rá:
 
Tá Siarra Leon agus an Libéir ina dtíortha comhpháirtíochta do chlár cúnaimh na hÉireann agus tá beagnach €230,000 curtha ar fáil againn cheana féin le dul i ngleic le galar in Iarthar na hAfraice.  Cabhróidh an maoiniú nua seo leis na hiarrachtaí idirnáisiúnta atá á gcomhordú ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

 “Tá údar mór imní maidir le scaipeadh na ráige ar bhonn réigiúnach chuig Siarra Leon agus chuig an Libéir agus tá 150 saineolaí imlonnaithe chuig iarthar na hAfraice ag an WHO chun cosc a chur ar an víreas ó scaipeadh tuilleadh.

“Tá cúrsaí contúirteach i gcónaí. Tá Cúnamh Éireann agus ár nAmbasáid i Freetown i mbun dlúthmhonatóireachta 

ar chúrsaí agus tá siad ag déanamh comhordú ar iarrachtaí freagartha le Rialtais agus le comhpháirtithe eile na NA, AE agus NGO-anna.”

 Ciste €100,000 a fógraíodh inniu don Choiste Tarrthála Idirnáisiúnta i Siarra Leon chun cuidiú le maoiniú a dhéanamh ar oiliúint feasachta, oiliúint a chur ar oibrithe sláinte, agus trealamh cosanta agus ábhair shláinteachais a cheannach, chomh maith le €44,350 chun tacaíocht a thabhairt d’Aireacht Sláinte agus Leas Sóisialach na Libéire chun freagairt do na limistéir is mó atá i ngéarghá.

Tá €85,000 curtha ar fáil againn cheana féin freisin do Concern Worldwide le haghaidh an chláir a bhfuil sé mar aidhm leis cosc a chur ar scaipeadh Ebola trí oiliúint feasachta pobail agus trí fheasacht sláinte agus sláinteachais i Siarra Leon agus sa Libéir.

 

CRÍOCH

 Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Is Clár an Rialtais do chúnamh thar lear é Cúnamh Éireann. Tá sé á bhainistiú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Tá an ráig de víreas Ebola, a thosaigh sa Ghuine i dtús na bliana 2014, tar éis scaipeadh chuig an Libéir agus chuig Siarra Leon anois. Aithníodh othair a raibh Ebola orthu i níos mó ná 60 suíomh ar leithligh sna trí thír. Luann na tuarascálacha is déanaí ón Eagraíocht Domhanda Sláinte (WHO) 888 ar an iomlán de chásanna Ebola, lena n-áirítear an 539 duine a fuair bás ó mhí Feabhra