Skip to main content

Is féidir le scoileanna na hÉireann Todhchaí Níos Fearr do Leanaí Uile an Domhain a chruthú le Duais

Oideachas Forbartha, Nuacht/gné-alt, Éire, 2013
Minister Costello with students from Gaelscoil Bharra in Cabra at the launch of Our World Irish Aid Awards.

Bhí an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello TD in éineacht le daltaí Ghaelscoil Bharra i gCabhrach inniu chun Duaiseanna Chúnamh Éirinn: An Domhan Seo Againne 2014 a sheolad

Is féidir le scoileanna na hÉireann Todhchaí Níos Fearr do Leanaí Uile an Domhain a chruthú le Duaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne 2014

 Féachann na Duaiseanna cabhrú le leanaí in Éirinn tuiscint a fháil ar shaincheisteanna domhanda

 Bhí an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello TD in éineacht le daltaí Ghaelscoil Bharra i gCabhrach inniu chun Duaiseanna Chúnamh Éirinn: An Domhan Seo Againne 2014 a sheoladh. Seo é an naoú bliain de na Duaiseanna, a bhunaigh Cúnamh Éireann in 2005 chun cabhrú le leanaí in Éirinn tuiscint a fháil ar shaincheisteanna domhanda agus ról na hÉireann maidir le hocht Sprioc Forbartha na Mílaoise (MDG-anna) a bhaint amach.

 Tríd an gclár spreagúil trí mhí, beidh daltaí bunscoile idir 8 agus 13 bliain d’aois ag foghlaim faoi shaol leanaí i dtíortha atá i mbéal forbartha, agus tabharfaidh siad faoi thionscadal cruthaitheach chun an méid atá foghlamtha acu a thabhairt le fios faoi théama ar leith. 

Baineann na hocht MDG le bochtaineacht, ocras, an comhshaol agus caighdeán na beatha a fheabhsú dóibh siúd a chónaíonn i dtíortha atá i mbéal forbartha. Baineann téama na bliana seo ‘Todhchaí Níos Fearr do Leanaí Uile an Domhain’, leis na MDG-anna go léir agus tugtar deis do leanaí gach gné d’obair Chúnamh Éireann i dtíortha atá i mbéal forbartha a scrúdú. Féadfaidh leanaí oibriú le chéile ansin agus an méid atá foghlamtha acu ar roinnt bealaí cruthaitheacha a chur in iúl, lena n-áirítear trí scríbhneoireacht, scannáin nó ceol.  

Déantar gach iontráil a bhreithniú maidir lena gcruthaitheacht, a dtuiscint ar an téama agus an tionchar a bhíonn acu.  Gheobhaidh scoileanna a léiríonn a dtionscadal cruthaitheacht agus tuiscint mhaith ar an téama duais de phlaic leis na focail ‘Duaiseanna Chúnamh Éirinn: An Domhan Seo Againne’ greanta uirthi ag na searmanais duaiseanna réigiúnacha i mí na Bealtaine, agus tabharfar cuireadh do rogha de na hiontrálacha is fearr duais a fháil ag an searmanais duaiseanna deiridh i mí an Mheithimh.  Ag an searmanas sin, roghnóidh an painéal moltóireachta tionscadal amháin den scoth chun trófaí foriomlán ‘Duaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne’ do 2014 a bhaint amach. 

 Ag labhairt dó ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Joe Costello: 

Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir leis na hocht Sprioc Forbartha na Mílaoise a chomhlíonadh ó comhaontaíodh iad in 2000, agus chuidigh Éire go mór leis an rath iontach sin. Táim ag moladh do dhaltaí ar fud na hÉireann a gcuid samhlaíochta a úsáid chun smaoineamh ar na difríochtaí idir a saol féin agus saol na leanaí sa domhan atá i mbéal forbartha. Táim ag súil go mór leis na tionscadail a fheiceáil agus níl aon amhras orm ach go mbeidh siad oideachasúil agus cruthaitheach. 

 “Bhí an-áthas orm bheith i nGaelscoil Bharra inniu chun na Duaiseanna seo a sheoladh agus tá súil agam go nglacfaidh Gaelscoileanna ar fud na tíre páirt in 2014.” 

Ghlac os cionn 1,000 bunscoil ar fud na hÉireann páirt i nDuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne anuraidh. Tá clárú don chlár oscailte anois agus is é Dé hAoine, 21 Márta 2014 an spriocdháta le haghaidh iontrálacha. Chun tuilleadh eolais a fháil ar conas páirt a ghlacadh i nDuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne 2014, téigh chuig http://ourworldirishaidawards.ie/.