DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

thábhacht an oideachais, an spóirt agus an cheoil ó thaobh VEID agus SEIF a chosc.

VEID & SEIF, Nuacht/gné-alt, Éire, 2012

Ag léacht chun Lá Domhanda SEIF a cheiliúradh in Ollscoil Luimnigh, déanfaidh an tAire Costello cur síos ar an dul chun cinn atá déanta ó thaobh dul i ngleic le VEID agus SEIF sa domhan forbraíochta, agus labhróidh Marcus Horan faoin gcaoi ar féidir le Spórt agus ceannaireacht pobail daoine a spreagadh chun saol folláin dearfach a chaitheamh. 

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda SEIF 2012, tá Cúnamh Éireann ag reáchtáil “Imeacht Lá Domhanda SEIF an Athar Michael Kelly” ar an téama “Oideachas, Spórt agus Ceol – Vacsaíní Sóisialta in aghaidh SEIF” um thráthnóna.

Dúirt an tAire Costello:

“Tá dul chun cinn mór déanta ó thaobh eipidéim SEIF a chomhrac ar fud an domhain agus bhí Éire ina chomhpháirtí lárnach san éacht sin. Tá 8 milliún duine ag fáil cóir leigheas anois i dtíortha i mbéal forbartha, is é sin méadú 3 mhilliún nach mór i dtréimhse dhá bhliain.  Den chéad uair riamh sa stair, tá tíortha i mbéal forbartha ag infheistiú níos mó acmhainní le dul i ngleic lena n-eipidéimí féin ná mar atá deontóirí idirnáisiúnta, rud a bhfuil an-tábhacht ag baint leis ó thaobh dul i ngleic leis an eipidéim mhillteach seo.

                                                                 

"Mar sin féin, ní féidir linn glacadh leis go bhfuil an baol thart. Tá VEID ar níos mó daoine anois ná mar a bhí riamh - in Éirinn freisin. San Afraic fho-Shahárach, a bhfuil ár gclár cúnaimh dírithe uirthi, tá 14 mhilliún leanaí ina ndílleachtaí mar gheall ar SEIF, agus fuair níos mó ná 1.2 milliún duine bás mar gheall ar SEIF an bhliain seo caite.

 

“Tá cosaint daoine óga riachtanach chun an eipidéim seo a chomhrac agus bíonn ról ríthábhachtach ag oideachas, ceol agus spórt maidir leis seo. Tá ceannaireacht pobail, a dhéantar trí na scoileanna agus trí chumainn spóirt agus ceoil go minic, ríthábhachtach chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga agus iad a spreagadh chun saol folláin dearfach a chaitheamh.”

I dteannta Marcus Horan, i measc na gcainteoirí a labhróidh ag an léacht um thráthnóna beidh, an tAthair Michael Kelly, a fuair Gradam Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin an mhí seo mar gheall ar a chuid oibre i réimse na síochána, an athmhuintearais agus na forbartha, Ann Mason ón Tionscadal Red Ribbon i Luimneach agus an tOllamh Sarah Moore ó Ollscoil Luimnigh.

Bhí an méid seo le rá ag an Ollamh Tom Lodge, Déan Dhámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, ag an ollscoil: “Ní bhaineann fadhb an VEID agus SEIF leis na tíortha i mbéal forbartha amháin, cé gur féidir linn foghlaim ón gcaoi a bhfuil siad tar éis dul i ngleic léi.  Is paindéim dhomhanda é VEID agus SEIF agus is féidir leis dul i gcion ar an saol in Éirinn.  Beidh an teachtaireacht sin ina phríomhthéama san imeacht tráthnóna.  Baineann VEID agus SEIF linne agus lenár bpobail féin, anseo i Luimneach.”

Beidh an léacht ar siúl i nDámh Chruinne Éireann, Rince agus Ceol, in Ollscoil Luimnigh ó 5i.n. go 7i.n. tráthnóna.

 

28 Samhain 2012

 

Notes to editor

  • Is é Cúnamh Éireann clár um chúnamh thar lear an Rialtais. Tá sé á bhainistiú ag Rannóg an Chomhair um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.
  • Tá an léacht a bheidh ar siúl tráthnóna á reáchtáil ag Cúnamh Éireann agus Ollscoil Luimnigh, i gcomhar le Fóram um Shláinte Dhomhanda na hÉireann. 
  • Is é 1 Nollaig, 2012, an 24ú Lá Domhanda SEIF bliantúil, nuair a thagann daoine aonair agus eagraíochtaí ó áiteanna ar fud na cruinne le chéile chun aird a thabhairt ar SEIF.