Skip to main content

Maoiniú agus soláthairtí éigeandála ceadaithe do na hOileáin Fhilipíneacha

Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Éire, 2012

 Mar gheall ar an méid damáiste agus scriosta a rinne Tíofún Bopha, ní raibh de rogha ag an Uachtarán Benigno Aquino III ach staid éigeandála a fhógairt. Tá bia, uisce agus foscadh ag teastáil go géar ó na pobail atá buailte. 

Dúirt an tAire Costello:

 "Tá Plan Ireland agus Christian Aid Ireland ag freagairt go práinneach don ghéarchéim i Réigiúin Mindanao agus Davao.  Tugadh cead do na heagraíochtaí sin €125,000 a tharraingt ó mhaoiniú a bhí réamhcheadaithe ag Cúnamh Éireann d'fhonn aghaidh a thabhairt ar riachtanais láithreacha na dteaghlach atá buailte.

 Ina theannta sin, tá údarás tugtha agam 400 campa teaghlaigh, 300 piocóid agus spád agus 15,000 barra gallúnaí a aeraistriú ón stoc atá ag Éirinn in Iosta Freagartha Daonnúla na NA sa Mhalaeisia.  Cuirfidh an t-aeraistriú sin tacaíocht éigeandála ar fáil do 400 teaghlach atá ag fulaingt go dona.  Tabharfaidh Plan Ireland amach na hábhair seo nuair a shroichfidh siad an tír.

 

Ina theannta sin, déanfar ball amháin de Chór Mearfhreagartha na hÉireann a imscaradh chuig na hOileáin Fhilipíneacha chun tacú le hobair Chiste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí chun an soláthar uisce agus sláintíochta a fheabhsú. Tá m'fhoireann i dteagmháil an t-am ar fad leis na gníomhaireachtaí NA atá ag freagairt don éigeandáil. Coinneoimid súil ghéar ar an gcás, trínár nAmbasáid i Singeapór.”

 

15 Nollaig 2012

Chun tuilleadh eolais a fháil nó agallamh a iarraidh leis an Aire Costello, téigh i dteagmháil le Fionnuala Quinlan, Preasoifigeach, Cúnamh Éireann, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar 01-4082653 nó 0879099975

Note for Editors:

•Is é Cúnamh Éireann clár um chúnamh thar lear an Rialtais. Tá sé á bhainistiú ag Rannóg an Chomhair um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

•Tá Plan Ireland agus Christian Aid Ireland ag tarraingt €75,000 agus €50,000 faoi seach ó Chiste Freagartha Daonnúla Chúnamh Éireann. Tá an maoiniú réamhcheadaithe seo coimeádta le haghaidh éigeandálaí tromchúiseacha agus is féidir é a tharraingt go tapa chun freagairt dhaonnúil thapa a éascú.

•Coinníonn Cúnamh Éireann stoic éigeandála laistigh de líonra Iostaí Freagartha Daonnúla na NA atá lonnaithe i gcodanna den domhan atá tugtha do ghéarchéimeanna nó gar dóibh. Tríd an líonra sin lonnaíonn Cúnamh Éireann stoic éigeandála in Dubai, i nGána, san Iodáil, sa Mhalaeisia agus i bPanama.

•Bainistíonn Cúnamh Éireann an Cór Mearfhreagartha, clár daoine ard-oilte atá sásta a bheith imscartha ar gearrfhógra chun cabhrú in iarracht faoisimh éigeandála.