Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

75 tona cúnaimh dhaonnúil curtha chun bealaigh ag Éirinn chun na Somáile

Ocras, Bochtaineacht, Sláinte, Nuacht/gné-alt, An tSomáil , 2017

Is é an tSomáil an stát is leochailí ar domhan. De bharr blianta fada coinbhleachta agus triomach i ndiaidh triomaigh, cuireadh na milliúin duine óna gcuid tithe agus leath ocras agus míchothú ar fud na tíre. Tá cúnamh daonnúil ag teastáil ó bhreis is a sé go leith milliún duine, beagnach leath an daonra.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

I mí Mheán Fómhair 2017, cuireadh 75 tona de sholáthairtí daonchairdiúla Chúnamh Éireann chun bealaigh ar an aistear fada ó Mhol Freagartha Daonnúla na Náisiún Aontaithe (UNHRD) in Dubai chomh fada le Dollow i Réigiún Gedo na Somáile – limistéar ina bhfuil an-easpa go deo slándála bia. Áiríodh sa lastas campaí, gréithe cócaireachta, eangaí muiscítí, foirne uirlisí i gcomhair dídine éigeandála, lóchrainn, trealamh sláinteachais, umair uisce agus cannaí breosla le haghaidh suas le míle teaghlach Somálach.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

Soláthairtí ó Chúnamh Éireann i mol UNHRD in Dubai, ag fanacht leis an aistear ar aghaidh chuig an tSomáil.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

Tar éis dó breis is dhá sheachtain a chaitheamh ar farraige, shroich an lastas Mombasa, sa Chéinia. Sa phictiúr thuas tá Ambasadóir na hÉireann chun na Céinia, Vincent O'Neill, ag féachaint ar na stoic ag teacht.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

Is áit an-chontúirteach í an tSomáil maidir le cabhair dhaonnúil agus déantar bagairtí slándála ar dhaoine den fhoireann dhaonnúil sa tSomáil go rialta. Nuair a tháinig an lastas chomh fada leis an gCéinia, beartaíodh é a roinnt ina thrí chonbhua ar leithligh. Rinneadh é sin lena chinntiú go sroichfeadh na stoic an tSomáil slán.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

Beagnach 6 sheachtain tar éis dóibh mol UNHRD in Dubai a fhágáil, tháinig stoic Chúnamh Éireann chomh fada le Dollow, i réigiún Gedo na Somáile, áit a raibh Trócaire, comhpháirtí neamhrialtasach na hÉireann, réitithe chun tosú láithreach ag dáileadh na soláthairtí daonnúla. Cabhróidh na soláthairtí sin leis na teaghlaigh is leochailí i réigiún Gedo, agus daoine ina measc a cuireadh óna dtithe mar gheall ar choinbhleacht agus easpa slándála.

Tá láithreacht láidir bunaithe ag Trócaire i réigiún Gedo i ndeisceart na Somáile le fada an lá. Soláthraíonn a chlár daonnúil, ar thacaigh Cúnamh Éireann leis ón mbliain 2008, tacaíocht maidir le sláinte, cothú agus slite beatha do phobail leochaileacha in Gedo. Anuraidh, mar shampla, chuidigh an cistiú ó Chúnamh Éireann le Trócaire tacaíocht i dtaobh slite beatha a thabhairt do mhná leochaileacha ar cuireadh a gcuid páistí ar ais chuig cláir chothaithe mar gheall ar dhroch-mhíchothú géar. Le deontas airgid 100 dollar, chuir bean amháin gnólacht beag ar bun chun tacú lena teaghlach. Roimhe seo, cuireadh a triúr páistí chuig ionaid tacaíochta cobhsaíochta de chuid Thrócaire mar gheall ar dhroch-mhíchothú, ach tá sláinte mhaith ag na gasúir sin anois.

Chomh maith le soláthairtí daonnúla a chur chun bealaigh, thug Éire cúnamh daonnúil dar luach beagnach €6 mhilliún dár gcomhpháirtithe de chuid na Náisiún Aontaithe agus d'eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an láthair sa tSomáil in 2017. Díríodh an tacaíocht iomlán uainn don tSomáil ó 2012 i leith – os cionn €33.7 milliún – ar bheatha daoine a thabhairt slán, an fhulaingt a mhaolú, cur leis an teacht aniar atá ag mná agus leanaí agus cur leis an rochtain thráthúil ar bhearta idirghabhála maidir le sláinte, cothú agus slite beatha chun daoine de mhuintir na Somáile a thabhairt slán.

Ireland ships 75 tonnes of humanitarian aid to Somalia

Anuraidh amháin, mar gheall gur thug Éire tacaíocht dar luach €3 mhilliún do Chomhchiste Daonnúil na Somáile, bhí ar chumas comhpháirtithe freagairt do thriomach tubaisteach i gCríoch Shomáile agus in Puntland, seirbhísí riachtanacha Uisce, Sláintíochta agus Sláinteachais a chur ar fáil mar fhreagairt éifeachtach ar ráig chalair in Kismayo, agus tús mear a chur leis an bhfreagairt leanúnach maidir le cosc gorta, obair ar coinníodh léi in 2017. In 2017 freisin, tá Éire ag tacú leis an bhfreagra de chuid Thrócaire, ár gcomhpháirtí neamhrialtasach, ar an triomach i gcás daoine a cuireadh óna dtithe i réigiún Gedo, le freagairt na heagraíochta World Vision ar an gcalar i Lár na Somáile Theas, agus le beart éigeandála Oxfam maidir le slándáil bia i réigiún uathrialach Chríoch Shomáile.