Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An tAire Stáit Joe McHugh TD san Iordáin agus sa Liobáin

Éifeachtacht an Chúnaimh, Éigeandálaí, Sláinte, Nuacht/gné-alt, An tSiria, Éire, 2017
MOS McHugh with officials from various UN agencies at the Za'atari camp in Jordan

An tAire Stáit McHugh le feidhmeannaigh ó ghníomhaireachtaí éagsúla de chuid na Náisiún Aontaithe ag campa Za'atari san Iordáin

• Cistiú breise €3 mhilliún fógartha ag an Aire chun déileáil le tionchar na géarchéime sa tSiria ar an dá thír sin

• Fágann sé sin go bhfuil tacaíocht ar fiú os cionn €70m san iomlán í tugtha ag Éirinn i leith na géarchéime sa tSiria ó 2012

Tá an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh, TD, san Iordáin agus sa Liobáin an tseachtain seo. Le linn a chuairte cúig lá, tá sé ag bualadh le comhghleacaithe san Iordáin agus sa Liobáin agus ag tabhairt cuairt ar champaí dídeanaithe ionas go bhfeicfidh sé lena shúile féin mar atá Cúnamh Éireann ag obair le pobail ar an láthair. Bhraith an Iordáin agus an Liobáin tionchar na géarchéime sa tSiria, ar comharsa leo í, agus tá aon mhilliún dídeanaí agus 655,000 dídeanaí ón tSiria á n-óstáil acu faoi seach. Beidh an tAire ag bualadh le hionadaithe de chuid roinnt eagraíochtaí a mbímid ag obair leo ar an láthair, UNIFIL, UNOCHA, Concern agus Trócaire ina measc. Ina theannta sin fógróidh sé cistiú breise €3m chun déileáil le tionchar na géarchéime sa tSiria ar an Iordáin agus an Liobáin, rud a fhágfaidh go mbeidh os cionn €70 milliún tugtha ag Éirinn i leith déileáil le héifeachtaí na géarchéime sa tSiria ó 2012.

MOS McHugh at UNIFIL project in Lebanon. Photo: Sgt Karl Johnston, Irish Army (UNFIL Head of Mission & Force Commander, Special Staff Office)

Ar an Máirt thaistil an tAire McHugh go dtí campa dídeanaithe Za'atari san Iordáin, 50km ón teorainn leis an tSiria. Bunaíodh an campa sin in 2012 chun freastal ar dhídeanaithe ón tSiria a bhí ag teitheadh ón gcoinbhleacht, agus faoi láthair tá 80,000 dídeanaí ann, 30,000 leanbh ina measc. Tá an campa ag freastal ar riachtanais fhadtéarmacha na ndaoine sin agus tá breis is 3,000 siopa agus gnó neamhfhoirmiúil ann anois. Phléigh an tAire cúrsaí sa champa le hionadaithe de chuid UNHCR, UNICEF, an Chláir Dhomhanda Bia agus SRAD. Ansin bhuail sé le roinnt de na daoine a bhfuil cónaí orthu sa champa agus thug sé cuairt ar thionscadail atá á reáchtáil ag eagraíochtaí is comhpháirtithe de chuid Chúnamh Éireann, lena n-áirítear ionad Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge um athaontú teaghlach, ionad leighis atá á rith ag UNHCR agus scoil atá faoi chúram UNICEF. Tá cistiú tugtha ag Éirinn do na tionscadail sin go léir agus tá siad á rith ag comhpháirtithe deontóra de chuid Chúnamh Éireann. Tugtar spléachadh san fhíseán seo ar an saol laethúil sa champa, chomh maith leis na cruinnithe faisnéise idir eagraíochtaí comhpháirtíochta agus an tAire McHugh agus Ambasadóir na hÉireann chuig an Iordáin agus an Liobáin, A Shoilse Damien Cole, a bhfuil cónaí air i gCaireo.

Le linn a chuairte, beidh an tAire McHugh ag bualadh freisin leis na 336 shaighdiúir Éireannacha ón 109ú Cathlán Coisithe atá ar seirbhís faoi láthair le fórsa síochánaíochta na Náisiún Aontaithe, UNIFIL, i nDeisceart na Liobáine, agus fógróidh sé go ndéanfar an cistiú do thionscadail UNIFIL i gcomhair na bliana 2017 a dhúbailt ó €40,000 go €80,000. Chomh maith leis sin, beidh an tAire ag taisteal chuig campa dídeanaithe Shatila i mBéiriút, agus buailfidh sé le hionadaithe de chuid UNRWA atá ag obair le dídeanaithe Palaistíneacha sa Liobáin, chomh maith le cuairt a thabhairt ar thionscadail atá á gcistiú ag Cúnamh Éireann trí Concern agus Trócaire.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoin obair a dhéanann Cúnamh Éireann san Iordáin.

Agus an tAire in Shatila beidh an deis aige féachaint ar an obair atá cistithe ag Cúnamh Éireann trí Thrócaire. Ina dhiaidh sin beidh sé ag tabhairt cuairt ar thionscadail atá á gcur chun feidhme ag Concern le tacaíocht ó chistiú de chuid Chúnamh Éireann. I measc na dtionscadal sin tá clár sláintíochta do lonnaíochtaí puball neamhfhoirmiúla, clár tacaíochta don obair bhaile agus clár maidir le tithe a athchóiriú.