DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Deireadh na Ráige den ghalar Ebola Fógartha i Siarra Leon

Sláinte, Nuacht/gné-alt, An Afraic, Siarra Leon, 2015
The Irish Aid team at our Embassy in Freetown played a crucial role in the international aid effort, as did Irish NGOs and volunteers, and members of the Irish Defence Forces who were deployed to Sierra Leone.

Bhí ról ríthábhachtach ag Cúnamh Éireann agus a chomhpháirtithe san iarracht cúnaimh idirnáisiúnta

Níos túisce an mhí seo, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil deireadh tagtha leis an ráig Ebola i Siarra Leon. Bhí idir áthas agus bhrón ar mhuintir Shiarra Leon ar chloisteáil na nuachta sin dóibh – áthas go raibh deireadh tagtha leis an chaibidil thubaisteach sin agus brón ar son na ndaoine a fuair bás, 3,589 díobh. Threoraigh Uachtarán Shiarra Leon, Ernest Bai Koroma, an comhaireamh síos ag uair an mheán oíche ag an Ionad Náisiúnta Freagartha ar Ebola ar an 7 Samhain 2015 in onóir na hócáide.

Bhí ról gníomhach ag Éirinn sa troid in aghaidh na ráige den ghalar Ebola i Siarra Leon: ag cuidiú an víreas a choinneáil faoi chos, ag tabhairt aire dóibh siúd a bhí buailte leis agus ag dul i ngleic leis an tionchar níos leithne a bhí ag an ráig thubaisteach.  Bhí ról ríthábhachtach ag foireann Chúnamh Éireann inár nAmbasáid in Freetown san iarracht cúnaimh idirnáisiúnta, mar a bhí freisin ag eagraíochtaí neamhrialtasacha agus oibrithe deonacha Éireannacha, agus ag baill d'Óglaigh na hÉireann a tugadh isteach chuig Siarra Leon.  I mí Dheireadh Fómhair 2014, ba é an tAire Stáit Seán Sherlock an chéad Aire Eorpach a thug cuairt ar Shiarra Leon ó thús na ráige, ag léiriú tacaíocht na hÉireann agus an phobail idirnáisiúnta do Rialtas agus do phobal Shiarra Leon. 

Tá an fógra go bhfuil an ráig Ebola i Siarra Leon thart ina chloch mhíle thábhachtach sna hiarrachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta chun fáil réidh leis an ngalar Ebola ó na trí thír in Iarthar na hAfraice – Siarra Leon, an Libéir agus an Ghuine – ba mheasa a bhí buailte ag an ngalar. Tá moladh ar leith dlite ag Rialtas agus muintir Shiarra Leon agus do na hoibrithe cúraim sláinte náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhí ag streachailt ar a ndíchill chun an eipidéim a thabhairt faoi smacht, ar chostas ollmhór dóibh féin go minic. As an 3,589 duine a fuair bás, oibrithe cúraim sláinte arbh ea 221 duine díobh.

Tá líon beag cásanna Ebola tuairiscithe le seachtainí beaga anuas sa Ghuine, in aice leis an teorainn le Siarra Leon. Agus cé go bhféadfadh níos mó cásanna teacht chun cinn, lena n-áirítear i Siarra Leon, ba cheart go mbeadh na córais mhearfhreagartha atá á gcur ar bun ina gcabhair maidir le cásanna amach anseo a choinneáil faoi smacht agus an baol a laghdú i dtaobh droch-ráigeanna eile.

Chuir Cúnamh Éireann os cionn €18.5 milliún ar fáil anuraidh do na tíortha a bhí buailte leis an ngalar Ebola in Iarthar na hAfraice, lena n-áirítear trí eagraíochtaí neamhrialtasacha. 

Roimh an ráig Ebola bhí Cúnamh Éireann ag obair cheana féin chun córais sláinte i Siarra Leon agus sa Libéir a neartú, ag aithint dó go raibh dúshláin mhóra le sárú; ba thábhachtaí fós a bhí an obair sin i gcomhthéacs na géarchéime Ebola.

Bhí Cúnamh Éireann ag obair freisin chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí láithreacha Ebola trí thacú le háiseanna cóireála i Siarra Leon agus sa Libéir, trí chuidiú le rianú teagmhála agus íogrú pobail a áirithiú, agus trí chistiú a chur ar fáil d'fhoirne otharchairr agus d'fhoirne adhlactha. 

I mbliana, tá cláir Chúnamh Éireann i Siarra Leon agus sa Libéir fós á ndíriú ar thionchar na ráige Ebola, le cistiú cláir ar fiú €7.5 milliún é do Shiarra Leon agus cistiú €5.5 milliún don Libéir.  Táimid ag cabhrú chun rochtain ar chúram sláinte cuí agus ar oideachas foirmiúil a áirithiú do chailíní scoile atá ag iompar clainne i Siarra Leon, mar gur tháinig méadú ar líon na dtoircheas i measc déagóirí i rith na tréimhse Ebola. Leanaimid de bheith ag obair le Rialtas na Libéire chun córas sláinte níos láidre, níos éifeachtaí agus níos freagraí a fhorbairt. Táimid ag tacú freisin le hidirghabhálacha cothaithe d'fhonn maolú a dhéanamh ar éifeachtaí Ebola ar na teaghlaigh is leochailí.

Cloch mhíle shuntasach a bhí san fhógra ar an 7 Samhain.  Mar sin féin, cé nach bhfuil Ebola á scaipeadh idir daoine i Siarra Leon agus sa Libéir a thuilleadh, tá bóthar fada le siúl ag na tíortha sin chun teacht chucu féin ó éifeachtaí tubaisteacha Ebola agus chun an fhorbairt gheilleagrach agus shóisialta is gá a bhaint amach lena chinntiú go n-éireoidh go geal le muintir an dá thír sin san am atá le teacht.  Leanfaidh Cúnamh Éireann ar aghaidh ag tacú leo ar an turas sin, agus beidh sé ina thosaíocht againn cúnamh a thabhairt do na daoine is leochailí.  

Faigh tuilleadh eolais:

Léigh tuilleadh faoin obair a dhéanann Cúnamh Éireann i Siarra Leon.