Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Géarchéim dhaonnúil i Éimin

Buiséad/maoiniú, Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Éire, 2015
Oxfam Yemen Goats

Tá beostoc, farae agus tacaíocht tréidliachta á chur ar fáil ag Oxfam do 70 grúpa i Éimin mar phríomhstraitéis mharthanais

Tá an ghéarchéim dhaonnúil i Éimin ag éirí níos measa de réir mar atá an foréigin ag cur slite beatha na ndaoine agus rochtain ar sheirbhísí bunúsacha i mbaol. Tá Cúnamh Éireann ag teacht i gcabhair ar an iliomad fadhbanna atá os comhair mhuintir soghonta Éimin.

Fiú amháin sular tháinig an t-ardú is déanaí ar an bhforéigean san áit, bhí cúnamh daonnúil ag teastáil ó 60% de dhaonra Éimin agus ní raibh rochtain ag leath an daonra ar uisce glan.  De réir mar a éiríonn an foréigean níos measa, tá riachtanais na ndaoine ag fás go tapa.    Maraíodh os cionn 1400 duine, mná agus leanaí go leor díobh sin, sa bhforéigean is déanaí agus gortaíodh os cionn 6,000.

Tá ardú tagtha ar líon na ndaoine nach bhfuil soláthar slán bia acu i Éimin ó 10.6 mhilliún go dtí 12 mhilliún duine (46% den daonra); agus measann na Náisiúin Aontaithe go bhfuil líon na ndaoine easáitithe dúbailte go dtí 300,000 mar gheall ar an bhforéigean.  Tá briseadh síos ó thaobh seirbhísí bunúsacha uisce agus sláintíochta mar gheall ar an easpa breosla agus cumhachta agus tá sé ag cur cosc ar cúnamh bia ríthábhachtach a sheachadadh.  Níl teacht ar chúram sláinte, rud a fhágann go bhfuil galair eipidéime ag scaipeadh, le ráigeanna bruitíní, fiabhras deinge agus meiningíteas amhrasta.

Mar gheall go ndírímid ar ghéarchéimeanna a bhfuil faillí déanta orthu nó atá dearmadta, déanfaidh Cúnamh Éireann dlúthmhonatóireacht ar chúrsaí i Éimin le cabhair ó na Náisiúin Aontaithe, An Chros Dhearg agus ár gcomhpháirtithe NGO

Tá foláireamh tugtha ag grúpa de 22 ghníomhaireacht mhór cúnaimh i Éimin go bhféadfaidh deireadh tobann teacht ar a gcúnamh tarrthála laistigh de sheachtain mura n-osclaítear bealaí talaimh, muir agus aeir láithreach ionas gur féidir breosla a thabhairt isteach. Deir na gníomhaireachtaí cabhracha go bhfuil "na milliúin i mbaol, go háirithe leanaí, agus is gearr nach mbeimid in ann cabhrú leo."

Níos luaithe i mbliana, chuir Cúnamh Éireann €500,000 ar fáil do Chiste Comhthiomsaithe Daonnúil na NA i Éimin.   Cuireann an Ciste Comhthiomsaithe Daonnúil maoiniú tapa, solúbtha ar fáil do NGOanna agus do ghníomhaireachtaí na NA a bhfuil an cumas is fearr acu chun seirbhísí a sheachadadh ar an talamh.   Clúdaíonn na seirbhísí raon earnálacha éagsúla lena n-áirítear sláinte, uisce agus sláintíocht, cothú agus oideachas.

Chuir Cúnamh Éireann €100,000 ar fáil le déanaí do Oxfam Ireland chun cabhrú le daoine easáitithe trí chlár aistrithe airgid thirim.  Tá méadú suas le 40% tagtha ar phraghsanna mar gheall ar an gcoimhlint seo agus is iomaí duine nach bhfuil sé d'acmhainn acu bia bunúsach agus nithe nach bia iad a cheannach.  Ceadaíonn an clár aistrithe airgid thirim do dhaoine easáitithe freastal ar na riachtanais bhunúsacha atá acu, agus tosaíocht a thabhairt dá n-imthosca féin.  Ina theannta sin, treisíonn na haistrithe airgid na margaí agus na trádálaithe áitiúla, rud a chinntíonn nach dteipeann ar an margadh agus ar an gcóras airgeadais áitiúil. Tá Oxfam gníomhach in aistrithe airgid i Éimin ó 2012, agus d'éirigh leis teacht i gcabhair ar bheagnach 28,000 duine ó thosaigh na haerbhuillí.

Cuireann Cúnamh Éireann bunmhaoiniú ar fáil do Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg (ICRC), a bhfuil taithí chruthaithe aige a bheith ag obair i gceantair a bhfuil sé deacair rochtain a fháil orthu, agus a bhfuil cúnamh liachta á chur ar fáil aige dóibh siúd a bhfuil an choimhlint ag cur isteach orthu i gcúinsí deacra.

Ag teacht lenár dtiomantas do ghéarchéimeanna a bhfuil faillí déanta orthu nó atá dearmadta, leanfaidh Cúnamh Éireann ag déanfaidh dlúthmhonatóireacht ar chúrsaí i Éimin le cabhair ó na Náisiúin Aontaithe, An Chros Dhearg agus ár gcomhpháirtithe NGO. Tá Cúnamh Éireann tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair lenár gcomhpháirtithe chun cabhrú leis na daoine is leochailí sa choimhlint.

Fógraí Éigeandála.