Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tugann scoil i gCorcaigh léi gradam Chúnamh Éireann

Oideachas Forbartha, Nuacht/gné-alt, Éire, 2015
Vicarstown NS winners

Bhuaigh Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhiocáire an duais fhoriomlán ag babhta ceannais Ghradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan 2015 lena tionscadal Our World in Our Hands.

Bhuaigh Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhiocáire an chéad duais ag babhta ceannais Ghradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan 2015 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo caite.

Bhí na daltaí ó Chorcaigh thar a bheith sásta trófaí na mbuaiteoirí a fháil ón Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, i gcuideachta an aoi speisialta, Maria Walsh, Rós Thrá Lí. Bhí na breithiúna an-tógtha leis an tionscadal – dar teideal Our World in Our Hands –ina cuimsíodh leabhar scéalta iomlán a bhí bunaithe ar an téama 'Aire a Thabhairt don Domhan Seo', agus rannpháirtíocht le ranganna níos óige tríd an téama a nascadh leis an scannán Disney móréilimh, 'Frozen.'

Fuair Scoil Náisiúnta Ghleann Cuilinn as Co. Bhaile Átha Cliath Gradam Speisialta, trínar tugadh aitheantas dá cuid feidhmíochta den scoth ag na Gradaim Ár nDomhan de chuid Chúnamh Éireann le blianta beaga anuas.

Bhain 360 dalta ó 12 scoil ar fud na hÉireann amach Craobh Náisiúnta na nGradam Ár nDomhan i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Roghnaíodh na hiomaitheoirí don bhabhta ceannais náisiúnta ag ceithre bhabhta ceannais réigiúnacha, agus luaigh na breithiúna go raibh an caighdeán thar a bheith ard in 2015. Is iad seo a leanas na scoileanna a bhain amach an babhta ceannais náisiúnta (in ord aibítre):

Bhunaigh Cúnamh Éireann na Gradaim Ár nDomhan sa bhliain 2005 chun cur le feasacht agus tuiscint na ndaltaí bunscoile ar shaincheisteanna forbartha domhanda.

 • Pobalscoil Chuimhneacháin Jones, Co. Fhear Manach
 • Scoil Náisiúnta 'Ag Foghlaim le Chéile' an Mhuillin Chearr, Co. na hIarmhí
 • Scoil Náisiúnta 'Ag Foghlaim le Chéile' Bhaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Scoil Náisiúnta Baile an Bhiocáire, Co. Chorcaí
 • Scoil Náisiúnta Ghlór na Mara, Co. Phort Láirge
 • Scoil Náisiúnta Ladhar an Chrompáin, Co. Chiarraí
 • Scoil Náisiúnta Loughfouder, Co. Chiarraí
 • Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Gleann Cuilinn, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Scoil Náisiúnta Thobar Chláir, Co. na hIarmhí
 • Scoil Naomh Eoin, Biorra, Co. Uíbh Fhailí
 • Scoil Naomh Fiachra, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
 • Scoil Naomh Pádraig, Corr an Chrainn, Co. Mhuineacháin

 

Tá na Gradaim dírithe go háirithe ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus ar an obair a dhéanann Cúnamh Éireann, agus cuidíonn siad le páistí iniúchadh a dhéanamh ar na naisc idir a saol féin agus saol na bpáistí i dtíortha i mbéal forbartha.

Is é 2015 an deichiú bliain as a chéile inar reáchtáladh Gradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan 2015 do bhunscoileanna. Ba é téama na bliana seo 'Aire a Thabhairt don Domhan Seo,' agus leagadh béim ar leith ar na naisc idir an comhshaol, an t-athrú aeráide agus an fhorbairt. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Ghradaim Ár nDomhan de chuid Chúnamh Éireann.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin obair a dhéanann Cúnamh Éireann le scoileanna, tabhair cuairt ar ár rannóg um Theagasc agus Foghlaim.

Faigh tuilleadh eolais

Faigh an scéal is déanaí faoi chistiú Chúnamh Éireann um athrú aeráide - Lean muid ar TwitterFacebook

Léigh níos mó faoi Lá Domhanda an Chomhshaoil