DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2014

Buiséad/maoiniú, Ocras, Bochtaineacht, Nuacht/gné-alt, Éire, 2015
2014 Irish Aid annual report

Déantar cur síos i dTuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2014 ar na torthaí iomadúla atá seachadta trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann

Rinne an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, agus an tAire Stáit um Fhorbairt, Seán Sherlock, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2014 a sheoladh i dTeach Uíbh Eachach ar an 8 Iúil.

Déantar cur síos sa Tuarascáil ar na torthaí iomadúla atá seachadta trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, ar fud ár dtíortha comhpháirtíochta agus i dtíortha eile in 2014.

Rinneadh dul chun cinn suntasach go háirithe i bpríomhthíortha comhpháirtíochta Chúnamh Éireann. San Aetóip, mar shampla, tá tacaíocht Chúnamh Éireann do sheirbhísí sláinte máithreacha do mhná tuaithe bochta tar éis cuidiú laghdú 70% ar mhortlaíocht máithreacha a bhaint amach.  Sa tSaimbia, tá an tacaíocht uainn le haghaidh aistrithe airgid shóisialta tar éis cuidiú dúbailt a dhéanamh ar líon na dteaghlach a bhfuil bean i gceannas orthu atá cumhdaithe ag leibhéal bunúsach cosanta sóisialaí. Sa Tansáin, tá an tacaíocht uainn do chláir cothaithe tar éis cuidiú le titim 8% i rátaí míchothaithe ainsealaigh.

Déantar cur síos freisin ar fhreagairt na hÉireann ar ghéarchéimeanna daonnúla in 2014, trínar cuireadh thart ar €85 milliún ar fáil chun cabhrú le daoine leochaileacha i dtíortha amhail an tSiria, an tSúdáin Theas, Poblacht na hAfraice Láir agus Poblacht Dhaonlathach an Chongó.  Cuireadh 269 dtona de sholáthairtí riachtanacha ar fáil do phobail leochaileacha faoinár dTionscnamh Mearfhreagartha.  Chomh maith leis sin, cuireadh beagnach €18 milliún ar fáil i Siarra Leon agus sa Libéir chun freagra a thabhairt ar an ngéarchéim Ebola.

Léiríonn figiúirí ón Tuarascáil Bhliantúil go raibh 20% de chaiteachas Chúnamh Éireann dírithe ar dhul i ngleic leis an ocras, gur caitheadh 16% de ar chláir sláinte, agus 10% de ar chearta an duine agus ar rialachas. Tháinig 17% den chaiteachas ar chúnamh oifigiúil forbartha ó chúnamh daonnúil na hÉireann. Maidir leis an mbealach seachadta, dáileadh 49% den chúnamh trí eagraíochtaí iltaobhacha amhail na Náisiúin Aontaithe, an AE agus na bainc forbartha, 27% de trí eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus 12% de trínár rialtais chomhpháirtíochta.

Léiríonn figiúirí ón Tuarascáil Bhliantúil go raibh 20% de chaiteachas Chúnamh Éireann dírithe ar dhul i ngleic leis an ocras, gur caitheadh 16% de ar chláir sláinte, agus 10% de ar chearta an duine agus ar rialachas.

Chomh maith le torthaí an chláir, rinneadh forbairtí beartais an-suntasach in 2014. Seoladh Creat Gníomhaíochta Chúnamh Éireann i mí Mheán Fómhair, a bheidh ina threoir ag cinntí beartais agus cinntí i leith an chláir chúnaimh, in éineacht le beartas na hÉireann um fhorbairt idirnáisiúnta, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin, go dtí an bhliain 2017. 

In 2014 freisin rinne Coiste an ECFE um Chúnamh Forbartha athbhreithniú piaraí ar ár gclár cúnaimh. San Athbhreithniú Piaraí, moladh clár Chúnamh Éireann as an gcaoi a bhfuil sé dírithe ar na tíortha is boichte, agus ag ucht cuidiú leis na daoine is mó atá i ngátar.  Aithníodh ann go bhfuil fís fhoriomlán shoiléir ag Éirinn don chomhar um fhorbairt, rud atá lárnach dá beartas eachtrach.

Le haghaidh tuilleadh sonraí ar thorthaí Chúnamh Éireann agus ar a chaiteachas, íoslódáil an leagan iomlán de Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2014 anois. 

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2014

Déantar cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil 2014 de chuid Chúnamh Éireann ar na torthaí iomadúla a seachadadh trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, ar fud ár dtíortha comhpháirtíochta agus i dtíortha eile in 2014. Cuimsítear sa tuarascáil forbairtí beartais tábhachtacha, agus sonraí ar chaiteachas Chúnamh Éireann ar fud an domhain.Íoslódáil an PDF (4,216KB)

 

pdf-listing

Irish Aid Annual Report 2014

Irish Aid's 2014 Annual Report details the many results delivered through Ireland’s aid programme, Irish Aid, across our partner countries and beyond in 2014. It includes key policy developments, and details of Irish Aid expenditure across the world.Íoslódáil PDF (4,216KB)