Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Cothú a fheabhsú i Vítneam

Ocras, Nuacht/gné-alt, Vítneam, 2014

Ceann de chroíchuspóirí Chúnamh Éireann ná aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann le hocras domhanda, ag díriú go speisialta ar ocras agus tearc-chothú do mhná torracha, do mháithreacha nua agus do naíonáin.

Tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar thearc-chothú le linn toirchis agus sa luath-óige i dtaobh folláin intinne agus choirp.

Tacaíonn Cúnamh Éireann le raon idirghabhálacha a bhfuil mar aidhm leo cur le cáilíocht an chothaithe atá ar fáil do mhná torracha, do mháithreacha nua agus dá bpáistí. Áirítear ar na hidirghabhálacha sin cothaithigh a chur le hábhair bhia a úsáidtear gach lá, mar shampla plúr, ola, siúcra agus salann ar scála mór, nó trí chothaithigh a chur le bia ag an leibhéal tís, mar shampla púdar atá lán le cothaithigh a chur le bia.

Díríonn an clár ar 40,000 bean torrach agus máthair agus ar 24,000 páiste trí na hearraí seo atá lán le cothaithigh a chur ar fáil do phobail leochaileacha i seacht gceantar.

Ag obair i gcomhar leis an Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), tacaíonn Cúnamh Éireann le cláir a chuireann cothú níos fearr ag an leibhéal tís chun cinn.  I Vítneam, Príomhthír atá i gComhpháirt linn, tá clár á chur i bhfeidhm ag GAIN a bhfuil mar aidhm leis cosc a chur ar dhroch-chothú i bpobail leochaileacha trí phúdar micreachothaithigh agus forbhia réidh-le-húsáid a dháileadh. Déantar an dá rud sin go háitiúil.

Tá idir 50% agus 100% den ciondáil mholta laethúil (RDA) de 14 micreachothaitheach riachtanach sa phúdar micreachothaitheach.  

Díríonn an clár ar 40,000 bean torrach agus máthair agus ar 24,000 páiste trí na hearraí seo atá lán le cothaithigh a chur ar fáil do phobail leochaileacha i seacht gceantar. Cuirtear oideachas orthu freisin maidir le cothú agus beathú.

Chomh maith le tacú le hidirghabhálacha atá bunaithe ar earraí, tugann Cúnamh Éireann aghaidh ar easnaimh mhicreachothaitheach trí thacú le barra bith-threisithe, éagsúlú bairr agus cleachtais feirmeoireachta níos fearr tríd ár gcomhpháirtíochtaí.

An obair a dhéanaimid maidir le cothú

Léigh tuilleadh faoi obair Chúnamh Éireann ar chothú.