Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ag Sábháil Beatha Daoine sa tSiria

Buiséad/maoiniú, Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, An tSiria, 2013

A red haired boy in Atma refugee camp on the Turkish Syrian border inside Syria. The onset of winter has worsened the living conditions in the camp with mud, cold and poor sanitation adding to the refugees' misery. Photo: Tom Pilston / Panos

Stádas daonnúil uafásach atá ann sa tSiria. Tá ós cionn 90,000 tar éis bás a fháil sa bhforéigean. Tá iallach curtha ar níos mó ná sé mhilliún duine, beagnach méid an daonra ar oileán na hÉireann, a gcuid tithe a thréigean. Tá go leor acu seo tar éis imeacht ar fad as an tSiria ag tabhairt faoin turas contúirteach isteach i dtíortha comharsanacha, ar a n-áiritear An Liobáin, An Iordáin agus An Tuirc. Tá an líon daoine a bhfuil tionchar ag an bhforéigean orthu ag dul i méid ó lá go lá.

Tá iallach curtha ar níos mó ná sé mhilliún duine, beagnach méid an daonra ar oileán na hÉireann, a gcuid tithe a thréigean. 

Tá saol dúshlánach ag na teaghlaigh Siriacha atá ag fulaingt sa ghéarchéim seo agus is streachailt é fiú dóthain uisce glan nó bia a aimsiú. Is páistí iad níos mó ná leath de na teifigh agus tá iarrachtaí á ndéanamh chun cuidiú leo déileáil leis an méid a bhfuil siad tar éis a fhulaingt.

Mar fhreagairt ar an tubaiste seo atá ag dul in olcas, d’fhógair an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello €1.65 milliún breise chun tacú leis na milliúin a dteastaíonn cúnamh daonnúil uathu go práinneach.

Tá an maoiniú breise leithdháilte ar GOAL (€650,000), ar Oxfam (€500,000) agus ar Concern (€500,000), tá siad seo ar fad ag obair ar an talamh chun an dream is leochailí a shroicheadh leis na bun-nithe is gá le maireachtáil. Ina iomláine, tá €9.8 milliún tugtha ag Éirinn mar fhreagairt ar an ngéarchéim dhaonnúil sa tSiria agus i dtíortha comharsanachta. Féach ar an tábla thíos chun mionsonraí a fháil ar chúrsaí amhail an 20 Meitheamh:

 A chart showing the allocation of Irish Aid funding in response to the Syrian Crisis. Correct as of 20 June 2013