Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Coicís na Cóirthrádála

Bochtaineacht, Trádáil, Nuacht/gné-alt, Éire, Domhanda, 2013
Women in field picking tea leaves. © Fairtrade Labelling Organizations International

Seo í Coicís na Cóirthrádála agus tús á chur le sraith imeachtaí ar fud na tíre le haird a tharraingt ar an gcaoi a bhfuil táirgí agus cláir chóirthrádála ag athrú saol feirmeoirí beaga agus a dteaghlaigh ar fud an domhain fhorbraíochta.

Má dhéantar an margadh táirgí cóirthrádála a mhéadú, beidh tomhaltóirí na hÉireann ag tacú go díreach le feirmeoirí agus le táirgeoirí i dtíortha i mbéal forbartha todhchaí níos fearr a thógáil dá dteaghlaigh. Cinntítear le trádáil chóir gur féidir le feirmeoirí a gcuid costais a chumhdach, slí bheatha maith go leor a shaothrú agus aon airgead atá fanta acu a infheistiú ina gcuid feirmeacha, rud lena méadaítear a gcuid táirgiúlachta. Tá an-tóir ar tháirgí Marc Cóirthrádála in Éirinn agus chaith muintir na hÉireann os cionn €174 milliún orthu in 2012, méadú de bheagnach 10%.

Tá Éire ag tacú le Trádáil Chóir le fada riamh an lá.   Ó 2002 i leith, thug Cúnamh Éireann os cionn €20m i bhfoirm maoinithe do Líonra Cóirthrádála na hÉireann (IFTN) chun tacú le cláir a laghdódh an bhochtaineacht i measc feirmeoirí beaga agus a gcuid rannpháirtíochta sa chóras Cóirthrádála a mhéadú.  Leanann feirmeoirí beaga, táirgeoirí agus tionscnaimh lipéadaithe eiticiúla i Guatamala, an tSalvadóir, Hondúras, Nicearagua, an Tansáin, an Chéinia, an Aetóip agus Uganda, ag baint leasa as an tacaíocht sin. 

Chaith muintir na hÉireann os cionn €174 milliún ar tháirgí Cóirthrádála in 2012, méadú beagnach 10%.

Trína gcuid oibre méadaíodh feasacht maidir leis an tábhacht atá le trádáil chóir agus eiticiúil. Is breá an rud é go bhfuil lucht allmhairithe, mórdhíoltóirí agus miondíoltóirí ag freagairt níos mó ná riamh don éileamh atá ag tomhaltóirí ar tháirgí atá deimhnithe ar bhonn eitice.  Tuigeann siad níos fearr ná riamh freisin an tábhacht atá le dhul i ngleic le saincheisteanna maidir le trádáil chóir agus ar dhúshláin domhanda cosúil le hathrú aeráide d'fhonn slabhraí soláthair domhanda a choinneáil slán.