Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Chomhdháil “Cathracha in aghaidh na Bochtaineachta” ar siúl i mBaile Átha Cliath

Bochtaineacht, Rialachas, Nuacht/gné-alt, An Tansáin, Siarra Leon, Mósaimbíc, 2013
Minister of State, Joe Costello meets Sam Gibson, Mayor of Freetown and Sunkarrie Kabba

Céad bliain ó shin, ní raibh ach 20% de na daoine ina gcónaí i gcathracha. Sa lá atá inniu ann, is ionann an figiúr sin agus os cionn 50% agus é ag dul i méid agus a bhformhór sa domhan forbraíochta.

De réir mar a bhogann na milliúin daoine ón tuath ar thóir jabanna agus deiseanna, bíonn dúshláin ollmhóra os comhair cathracha agus caithfidh siad a bheith ina n-áiteanna "cliste, sábháilte agus inbhuanaithe" le maireachtáil iontu.

An tseachtain seo i mBaile Átha Cliath, tá an 8ú Comhaontas Domhanda de Chathracha i gcoinne na Bochtaineachta (WACAP) ar siúl. Pléifear ag an bhFóram an fás, idir eacnamaíoch agus fhisiceach, atá tagtha ar chathracha agus féachfar ar conas is fearr dul i ngleic leis an mbochtaineacht i gcomhthéacs uirbeach.

Tá áthas ar Chúnamh Éireann gur tugadh cuireadh d'ionadaithe rialtais, lena n-áirítear Méara Freetown, Siarra Leone agus Méara Dar es Salaam, an Tansáin go Baile Átha Cliath lena dtaithí siúd maidir le dhul i ngleic le bochtaineacht a roinnt agus fás a bhainistiú leis an bhFóram. 

Ag labhairt ag an bhFóram, dúirt an tAire Costello go bhfuil an méadú tobann ar uirbiú ar cheann de na hathruithe is mó, agus na dúshláin is mó, atá os comhair an domhain. Dúirt sé:

"D'fhonn 'cathracha cliste sábháilte' a chruthú teastaíonn ón rialtas náisiúnta agus áitiúil thar aon ní eile oibriú go dlúth leis na hearnálacha príobháideacha agus deonacha, ach thar aon ní eile le rannpháirtíocht ghníomhach na bpobal óna bhfaigheann siad a sainordú. Le 'dea-rialachas' i bhfeidhm is féidir lenár saoránaigh ansin ionchas réasúnta a bheith acu gur féidir linn aghaidh a thabhairt ar ábhar imní láithreach atá againn: pleanáil uirbeach níos fearr; bonneagar; tithíocht, an tsábháilteacht phoiblí, dífhostaíocht; agus laghdú rioscaí tubaiste."

Chas an tAire Costello freisin leis na hionadaithe rialtais áitiúil a fuair cuireadh ina measc an Dr Didas Massaburi, Méara Dar es Salaam, Manuel de Araújo, Méara Quelimane, agus Sam Gibson, Méara Freetown, chun na saincheisteanna atá os comhair a gcuid cathracha a phlé, agus conas is éifeachtaí a thacóidh obair Chúnamh Éireann le hiarrachtaí chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht.