Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ag tacú le muintir Mhailí

Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Mailí, 2013
Woman at river in Mali photo credit Tom Pilston/Panos

Chuir an AE €116 milliún i gcúnamh éigeandála ar fáil do theaghlaigh agus do phobail chun iad a thabhairt slán.

I mí Eanáir chonacthas ar fud an domhain mhóir míleataigh ag déanamh an bhealaigh ón taobh ó thuaidh den tír chun smacht a fháil ar an tír ar fad. Seachnaíodh a bhfeachtas ar éigean de bharr ghníomh tapa agus cinniúnach an phobail idirnáisiúnta, faoi stiúir na Fraince le tacaíocht ó thíortha in aice láimhe san Afraic agus ag teacht le hiarrachtaí Chomhairle Slándála na NA.

 

Bhí mhór an t-ardú croí é ag daoine a bhí ag coinneáil súil ar an ngéarchéim a bhí ag titim amach sa tír in Iarthar na hAfraice a bheith ag breathnú ar mhuintir Mailí a bheith ag ceiliúradh nuair a d'fhág na grúpaí armtha brúidiúla an tír, dream a rinne géarleanúint ar a gcuid bailte agus ar a gcuid sráidbhailte.

 

Ar an drochuair, tháinig an choimhlint i Mailí anuas ar thriomach tubaisteach agus ar ghéarchéim ocrais a bhí i réigiún níos leithne Saiheil na hAfraice, a bhagair ar níos mó ná 10 milliún duine ar fud Sead, na Nígire, Mailí agus Buircíne Fasó. Bhí an ghéarchéim seo cheana féin ag tabhairt a ndóthain le déanamh do rialtais agus do ghníomhaireachtaí daonnúla.

 

Mar sin cé gur fháiltíomar roimh bhogadh tapa na bhfórsaí reibiliúnacha, rinneamar é sin, cosúil le muintir Mhailí, agus fios againn nach raibh ansin ach an chéad chéim i dtreo athshlánú na tíre.

 

Cuireadh iallach ar leathmhilliún duine i Mailí teitheadh óna gcuid tithe mar gheall ar an gcoimhlint, agus chuaigh níos mó ná 160,000 acu ar a dteitheadh chuig campaí teifeach i dtíortha in aice láimhe. Taobh thiar de na staitisticí loma sin tá na scéalta atá ag na teaghlaigh arbh éigean dóibh dul ar a dteitheadh: aithreacha nach bhfuil in ann foscadh ná uisce glan a thabhairt dá dteaghlaigh; máithreacha nach bhfuil aon rochtain acu ar chúram sláinte dá gcuid leanaí atá tinn; aithreacha ar cailleadh a gcuid eallach agus barr agus buachaillí agus cailíní beaga nach bhfuil in ann dul ar scoil.

 

In éineacht lenár gcuid oibre ag tacú chun réiteach polaitiúil a fháil ar an gcoimhlint i Mailí, chuir Éire os cionn €1.3 milliún i gcúnamh éigeandála ar fáil do theaghlaigh i Mailí a bhí i ngátar ón tús in 2012, cúnamh a chabhraigh leo teacht slán.

 

Ó thosaigh an choimhlint, d'oibríomar go dian lenár gcomhpháirtithe san AE. Le chéile, chuireamar maoiniú AE ar fáil don fhórsa míleata faoi stiúir na hAfraice i Mailí; bhunaíomar Misean Oiliúna AE chun tacú leis na húdaráis i Mailí an tslándáil a athbhunú sa tír agus d'oibríomar go dian chun réiteach polaitiúil a fháil ar an teannas a bhí sa tír. Rud eile atá an-tábhachtach, ná gur chuir an AE €116 milliún i gcúnamh éigeandála ar fáil do theaghlaigh agus do phobail chun iad a thabhairt slán.  

 

Aithnímid freisin go mbeidh tacaíocht níos fadtéarmaí de dhíth i Mailí ionas go mbeidh muintir na tíre in ann todhchaí inbhuanaithe a thógáil dóibh féin. Sna blianta seo amach romhainn, ní mór dúinn cabhair a thabhairt do theifigh filleadh ar a gcuid tithe, cúnamh a thabhairt do scoileanna oscailt arís, agus cúnamh a thabhairt do ghnóthaí beaga agus d'fheirmeoirí dul i mbun trádála arís.

 

I bhfianaise na ndúshlán sin, aontaíodh ag cruinniú d'Airí Forbartha an AE le déanaí i mBaile Átha Cliath tacaíocht forbartha fadtéarmach a chur ar fáil arís do Mhailí, cinneadh a d'fháiltigh an tAire um Thrádáil agus Forbairt Joe Costello a bhí mar chathaoirleach ar an gcruinniú.