Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An féidir le fóin phóca cúram sláinte do mhná atá ag iompar clainne a fheabhsú?

Sláinte, Nuacht/gné-alt, An Afraic, Siarra Leon, Éire, 2013
Joseph Musa, World Vision, with a mobile phone. Mobile phones are being used to improve healthcare for expectant and new mothers in Sierra Leone. Photo: Frédérique Vallieres

Baineann tionscadal a fhaigheann maoiniú ó Chúnamh Éireann úsáid as fóin phóca chun cur le minicíocht agus caighdeán an chúraim atá ar fáil do mháithreacha nua.

 

Is sprioc thábhachtach do Chúnamh Éireann é feabhas a chur ar an gcúram sláinte do mhná atá ag iompar clainne agus do mháithreacha nua sna Príomhthíortha atá i gComhpháirt linn. Bíonn bean amháin as gach ochtar i mbaol an bháis le linn toirchis nó le linn leanbh a thabhairt ar an saol in Siarra Leon, ach d’fhéadfadh cúram sláinte réamhbhreithe agus iarbhreithe laghdú mór a dhéanamh ar an mbaol a bhíonn os comhair na mban sin, chomh maith le feabhas a chur ar shláinte a gcuid leanbh agus leis an dóchúlacht go mairfidís.

Tá seirbhísí sláinte Siarra Leon faoi bhrú, áfach, agus baineann dúshlán le cur leis an rochtain ar shláinte na máthar is na leanaí. Thosaigh Cúnamh Éireann ag obair lena gcomhpháirtithe World Vision Ireland agus Roinn na Sláinte Domhanda, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, chun tacú le tionscadal nuálach a bhaineann úsáid as fóin phóca chun cur le minicíocht agus le caighdeán an chúraim atá ar fáil do mháithreacha nua agus do mhná atá ag iompar clainne.

Cuireann World Vision a gcláir cúraim sláinte do mháithreacha, do leanaí nuabheirthe agus do leanaí i bhfeidhm i gcomhar le líonra Oibrithe Sláinte Phobail - daoine ón bpobal a ghlacann mar chúram chucu féin cúram sláinte bunúsach a chur ar fáil dá bpobal. Trí úsáid a bhaint as aip saindeartha a shuiteáiltear ar fhón póca, féadfaidh Oibrithe Sláinte Phoiblí meabhrúcháin a fháil maidir le cuairt a thabhairt ar mhná atá ag iompar clainne agus ar mháithreacha; atreoruithe éigeandála chuig ionaid sláinte a dhéanamh; agus eolas fíorama a bhailiú maidir le sláinte os cionn 22,000 teaghlach i gCeantar Bonthe de Siarra Leon.

Tá foireann taighdeoirí dochtúireachta in TCD ag féachaint ar an tslí is féidir an aip soghluaiste seo a úsáid mar acmhainn daonna agus mar uirlis bainistithe sláinte ag oibrithe sláinte phobail, chomh maith leis an tionchar sóisialta agus cultúir a bhaineann le tionscadail sláinte soghluaiste. Trí thuiscint a fháil ar an tionchar sóisialta agus cultúir a bhaineann le sláinte shoghluaiste, beifear in ann, leis an taighde, fadsaol an tionscadail seo agus cláir sláinte shoghluaiste eile, a chinntiú.

Bhronn Banc Forbartha na hAfraice Gradam Nuála do Réitigh ríomhShláinte don Afraic ar an tionscadal le déanaí. Tá an tionscadal á chur i bhfeidhm i gcomhar le hAireacht Sláinte agus Sláintíochta Siarra Leon agus le hOllscoil Siarra Leon. Is sampla é an tionscadal den tslí is féidir teicneolaíocht ar chostas íseal, mar fhóin phóca, a úsáid ar bhealaí nuálacha chun cabhrú le seirbhísí riachtanacha a sheachadadh sna Príomhthíortha atá i gComhpháirt linn.

Taighde ar Shláinte

Faigh amach níos mó faoin tslí a thacaíonn Cúnamh Éireann le taighde ar shláinte.