Skip to main content

Cuairt an Aire Costello ar an Eagraíocht Tacaíochta SEIF

VEID & SEIF, Nuacht/gné-alt, An Afraic, Éire, Uganda, 2013
Minister Costello with Alan Tushabe, 15, at The AIDS Support Organisation, Central Uganda.

Le linn a chuairte ar Uganda, thug an tAire Joe Costello T.D. cuairt ar TASO-Mulago leis an tionchar dearfach atá ag TASAO ar dhaoine mar Alana a fheiceáil .

Bhí Uganda, ar feadh i bhfad, chun tosaigh san Afraic fho-Shahárach maidir leis an gcomhrac in aghaidh VEID/SEIF. Tháinig laghdú 18% air i 1992 go dtí 6.2% in 2002. Thosaigh ardú ag teacht arís air, áfach, agus is ag 7.3% atá sé anois.

NGO dúchasach maidir le VEID agus SEIF é an Eagraíocht Tacaíochta SEIF (TASO) a bhunaigh 16 oibrí deonach i 1987 chun dóchas a thabhairt an athuair agus chun cáilíocht saoil daoine, teaghlach agus pobal a raibh tionchar ag VEID agus ag ionfhabhtuithe gaolmhara eile orthu a fheabhsú. Tá TASO ar cheann de na hinstitiúidí is mó i Uganda a chuireann seirbhísí tacaíochta, cúraim agus coisc VEID ar fáil. Tá cláir aige do pháistí, ógánaigh, fir, mná agus lánúin. Oibríonn sé trí 69 saoráid atá lonnaithe i bpríomhbhailte na tíre.

Buachaill 15 bliana d’aois is ea Alan Tushabe, a chónaíonn i gceantar Kinaawa, Wakiso, i lár Uganda. Is beag a cheapfá leis an bhfuinneamh agus meon dearfach atá aige gur dílleachta é Alan a bhfuil VEID air.  Bhíodh Alan tinn go minic ina bhuachaill óg. Ní bhfuair sé cóireáil, áfach, go dtí tar éis bhás á mháthar in 2007, nuair thug a sheanmháthair agus a uncail go TASO-Mulago in Kampala é. Fuarthas amach go raibh SEIF air agus tosaíodh ag cur cóireála air. Ó shin i leith tá cóireáil agus leigheas saor in aisce faighte aige agus tugtar tacaíocht dó freastal ar scoil trí TASO.

“Táim buíodh de TASO as an gcóireáil saor in aisce a fhaighim uathu, as na hábhair scolaíochta a thugann siad dom, as ár mbuanna a chur chun cinn trí cheol agus damhsa agus as na comhairleoirí cairdiúla a bhíonn ann dúinn i gcónaí”.

Bíonn dúshláin faoi leith le sárú ag ógánaigh a mhaireann le SEIF agus bíonn riachtanais eile acu seachas cinn ábhartha. Ní eisceacht é Alan; níl aon deartháir ná deirfiúr aige, fuair a athair bás sular rugadh é, agus tá sé fós suaite mar gheall nár inis a mháthair dó faoina stádas SEIF. Tá comhairleoireacht síceolaíochta agus an deis chruthaitheach a chuireann Grúpa Drámaíochta TASO d’Ógánaigh ar fáil mar chodanna ríthábhachtacha den tacaíocht iomlánaíoch a chuireann TASO ar fáil.

“Táim buíoch de TASO as an gcóireáil saor in aisce a fhaighim uathu, as na hábhair scolaíochta a thugann siad dom, as ár mbuanna a chur chun cinn trí cheol agus damhsa agus as na comhairleoirí cairdiúla a bhíonn ann dúinn i gcónaí”.

Tá Cúnamh Éireann i gcomhpháirt le TASO ó 2002. Le linn a chuairte ar Uganda, thug an tAire Joe Costello T.D. cuairt ar TASO-Mulago leis an tionchar dearfach atá ag TASO ar dhaoine mar Alan a a fheiceáil.  

Mhol an tAire TASO faoin méid a dhéanann sé chun aghaidh a thabhairt VEID/SEIF i Uganda:

“Aithnítear TASO mar cheann de na príomh-rannpháirtithe maidir leis an stiogma agus an idirdhealú a dhéantar ar dhaoine a mhaireann le VEID/SEIF i Uganda a laghdú. Tá bród ar Rialtas na hÉireann gur chabhraíomar leis sin a bhaint amach.”

“Príomh-thosaíocht de chúnamh forbartha agus de bheartas eachtrach na hÉireann é an comhrac in aghaidh VEID/SEIF i dtíortha bochta. Táimid tiomanta leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh ag leibhéal domhanda, réigiúnach agus tíre chun an ceann is fearr a fháil ar an bpaindéim.”

An obair a dhéanaimid maidir le VEID agus SEIF

Faigh tuilleadh eolais faoin tslí a dtacaíonn Cúnamh Éireann leis an gcomhrac in aghaidh VEID agus SEIF.