Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2017

I dTuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann don bhliain 2017, sonraítear na torthaí go léir a baineadh amach trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, inár dtíortha comhpháirtíochta agus níos faide i gcéin in 2017. Tá cur síos sa tuarascáil freisin ar an dul chun cinn is tábhachtaí a rinneadh i dtaobh beartais, mar aon le sonraí a bhaineann le caiteachas Chúnamh Éireann ar fud an domhain.

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2017

|