Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2016

Éifeachtacht an Chúnaimh, Tuarascáil Bhliantúil, Éire, 2017

 

I dTuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann don bhliain 2016, sonraítear na torthaí go léir a baineadh amach trí chlár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, inár dtíortha comhpháirtíochta agus níos faide i gcéin in 2016. Tá cur síos sa tuarascáil freisin ar an dul chun cinn is tábhachtaí a rinneadh i dtaobh beartais, mar aon le sonraí a bhaineann le caiteachas Chúnamh Éireann ar fud an domhain.

pdf-listing

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2016

Íoslódáil an Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2016Íoslódáil PDF (13,442KB)