Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Coiste Iniúchóireachta Tuarascáil Bhliantúil 2013

Buiséad/maoiniú, Tuarascáil Bhliantúil, Éire, 2014

Cuireann an Coiste Iniúchóireachta comhairle ar an Ard-Rúnaí faoi na beartais iniúchóireachta inmheánaí agus faoi straitéisí le haghaidh riosca a bhainistiú ar bhealach atá oiriúnach d’fheidhmiú na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus, tríd sin, tacaíonn sé leis comhlíonadh a dhéanamh ar na freagrachtaí atá air mar Oifigeach Cuntasaíochta ar an Roinn.

pdf-listing  An Coiste Iniúchóireachta Tuarascáil Bhliantúil 2013