Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2012: Ocras a Laghdú, Teacht Aniar a Neartú

Bochtaineacht, Éifeachtacht an Chúnaimh, Tuarascáil Bhliantúil, Domhanda, 2013
/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/annual-report-2012-homepage-mwama-juma-tanzania-460x200.JPG

Tá tiomantas na hÉireann do dhomhan gan ocras ná bochtaineacht lárnach i bpolasaí eachtrach na tíre seo.

I rith 2012, mar chuid dár gcuntasacht níos leithne do cháiníocóirí na hÉireann, reáchtáladh sraith chomhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar an bPáipéar Ban ar Chúnamh Éireann.

pdf-listing

Ocras a Laghdú, Teacht Aniar a Neartú

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2012Íoslódáil PDF (4,347KB)