DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Múinteoir Domhanda

Oideachas, Oideachas Forbartha, Treoirlínte, Domhanda, 2012

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5 théama trína bpléitear saincheisteanna forbartha domhanda i dtíortha comhpháirteacha Chúnamh Éireann. Cuimsíonn cuid 2 den acmhainn gníomhaíochtaí réamhléiritheacha gairide ar fhorbairt dhomhanda.

Cuimsítear paca grianghraf, pleananna ceachtanna, cúig ghníomhaíocht ranga agus póstaer faoi Spriocanna Forbartha na Mílaoise chun gabháil leis na ceachtanna.

Tá cóip den phaca ar fáil saor in aisce ó Ionad Saorálaíochta agus Eolais Chúnamh Éireann, 27-31 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha Cliath, Teil. 01 8546920. Cuir ríomhphost chugainn anseo

Cuid 1:   Ceachtanna cás-staidéir

Ceacht 1 - Slándáil bhia-Stair agus Béarla

Ceacht 2 - Slándáil bhia-Tíreolaíocht

Ceacht 3 - Inscne agus Forbairt-Reiligiún agus Tíreolaíocht

Ceacht 4 - Athrú Aeráide agus Forbairt-Tíreolaíocht agus Matamaitic

Ceacht 5 - VEID agus SEIF-Bitheolaíocht agus Creideamh

Cuid 2: Oideachas forbartha ar an toirt

Gníomhaíocht 1 - Crosfhocal-Tíreolaíocht

Gníomhaíocht 2 - Díospóireacht ghluaisteach-Tíreolaíocht agus Béarla

Gníomhaíocht 3 - Tráth na gCeist-Tíreolaíocht

Gníomhaíocht 4 - Spriocanna Forbartha na Mílaoise a Chur i Láthair-Tíreolaíocht

Gníomhaíocht 5 - Póstaeir faoi Spriocanna Forbartha na Mílaoise-Ealaín

 

pdf-listing

Múinteoir Domhanda

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5 théama trína bpléitear saincheisteanna forbartha domhanda i dtíortha comhpháirteacha Chúnamh Éireann. Cuimsíonn cuid 2 den acmhainn gníomhaíochtaí réamhléiritheacha gairide ar fhorbairt dhomhanda.Íoslódáil PDF (1,714KB)

pdf-listing

Global Teachers

This is a cross curricular teaching resource on global development for transition year students. Section 1 of the resource contains lessons based on 5 themes exploring global development issues in Irish Aid's partner countries. Section 2 of the resource contains short introductory activities on global development. Íoslódáil PDF (1,714KB)