Skip to main content

Straitéis na hAfraice Éire agus an Afraic: Ár gcomhpháirtíocht le hIlchríoch Athraitheach

13/9/11

Sheol an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Straitéis na hAfraice i Meán Fómhair 2011. Leagtar amach tosaíochtaí na hÉireann san Afraic ann sna réimsí polaitiúla, forbartha agus eacnamaíocha.

Straitéis na hAfraice Éire agus an Afraic: Ár gcomhpháirtíocht le hIlchríoch

13/9/11

Sheol an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Straitéis na hAfraice i Meán Fómhair 2011. Leagtar amach tosaíochtaí na hÉireann san Afraic ann sna réimsí polaitiúla, forbartha agus eacnamaíocha.

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2010

6/9/11

Tugann an tuarascáil seo cuntas cuimsitheach ar an obair forbartha a rinneadh ag Cúnamh Éireann le linn 2010.