Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil ón Toscaire Ocrais

11/11/10

Tugann an tuarascáil seo forbhreathnú neamhspleách ar scála agus ar éifeachtúlacht an fhreagra náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le hocras domhanda agus neamhshlándáil bhia i gcomhthéacs moltaí ó Thascfhórsa Ocrais na hÉireann agus tugtar comhairle inti maidir leis na ceachtanna a d’fhéadfadh cur le gníomhaíochtaí agus beartais laghdaithe ocras sa todhchaí.

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2009

3/9/10

Tugann an tuarascáil seo cuntas cuimsitheach ar an obair forbartha a rinneadh ag Cúnamh Éireann le linn 2009.