Skip to main content

Ár struchtúr bainistíochta agus freagrachtaí

 

 Ard-Stiúrthóir Chúnamh Éireann - Ruairi De Burca

 

Aonad Gnó

Ceann Aonaid

Aonad na hAfraice:

Fionnuala Gilsenan

An tSochaí Shibhialta agus an tOideachas Forbartha:

Micheal Tierney

Meastóireacht agus Iniúchóireacht:

Tom Hennessy

Aonad na hOibre Daonnúla:

Alison Milton – Emer O’Connell 

An tAonad Iltaobhach:

Dónal Cronin

An tAonad um Chomhleanúnachas Beartais agus Taighde:

Nicola Brennan