Skip to main content

Ár mBeartais

Tá ár gcuid oibre bunaithe ar an bPáipéar Bán, ina gcuirtear an comhrac in aghaidh an ocrais agus na bochtaineachta ar fud an domhain ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann. Leagtar amach ann clár oibre atá forleathan agus uaillmhianach d’Éirinn. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an bPáipéar Bán faoi láthair.