Skip to main content

Ciarán Cannon TD

An tAire Stáit sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht ar leith as an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta.

Minister Ciaran Cannon

Tá Ciarán Cannon ina Aire Stáit sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht ar leith as an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta.

Tá sé ina Theachta Dála do Ghaillimh Thoir. Bhíodh Ciarán ina Aire Oiliúna agus Scileanna sa Roinn Oideachais agus Scileanna. Toghadh ina Theachta Dála den chéad uair é i mí Feabhra 2011. Toghadh Ciarán do Chomhairle Chontae na Gaillimhe i mí an Mheithimh 2004, chun ionadaíocht a dhéanamh ar Thoghcheantar Bhaile Locha Riach.

I ndiaidh Olltoghchán na bliana 2007 d'ainmnigh an Taoiseach é ina bhall de Sheanad Éireann. Tá Ciarán go mór ar son úsáid na teicneolaíochta san oideachas agus is é a bhunaigh Excited – The Digital Learning Movement. Bhí sé ag obair i ndlúthpháirt le múinteoirí agus le ceannairí tionscail ar mhaithe le tabhairt isteach na ríomheolaíochta mar ábhar i scoileanna na hÉireann. Rugadh Ciarán i gCill Tulach i mBaile Átha an Rí agus is ansin a bhfuil cónaí air ann lena bhean chéile Niamh agus a mhac Evan. Bronnadh gradaim air as ucht a chumais mar cheoltóir agus mar chumadóir amhrán agus tá roinnt dá chuid saothair curtha i láthair ag Ceolfhoireann Choirme RTÉ.

Is breá leis a bheith ag rothaíocht freisin agus glacann sé páirt go rialta i mbabhta rothaíochta 900km chun airgead a bhailiú don Irish Pilgrimage Trust, carthanacht náisiúnta a thugann aire do leanaí agus daoine óga faoi mhíchumas. Roghnaíodh Ciarán i measc bhuaiteoirí an ghradaim Pearsa na Bliana i nGaillimh i mí an Mhárta 2002.