Skip to main content

Maidir Linn

Clár cúnaimh an Rialtais le haghaidh forbairt thar lear is ea Cúnamh Éireann. Tá an clár á bhainistiú ag Rannóg an Chomhair um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Tá ár gcuid oibre bunaithe ar an bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann, ina gcuirtear an comhrac in aghaidh an ocrais agus na bochtaineachta ar fud an domhain ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann.