DFA Logo

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Intéirneacht Ghairmiúil Shóisearach

Cuirtear taithí luachmhar ar fáil trí scéim Intéirneachtaí Gairmiúla Sóisearacha Chúnamh Éireann do dhaoine gairmiúla atá ard-spreagtha agus ar mian leo oibriú i réimse an chomhair um fhorbairt.

Tá an scéim Intéirneachtaí Gairmiúla Sóisearacha oscailte dóibh siúd a bhfuil iarchéim, nó a choibhéis, in ábhar a bhaineann le forbairt acu, agus a bhfuil taithí oibre dhá bhliain ar a laghad i ndiaidh na hollscoile acu, agus a léirigh tiomantas, spreagadh agus suim sa chomhar um fhorbairt nó in earnáil bhainteach. 

Maireann sannacháin ar feadh 18 mí de ghnáth. Go dtí seo, tá intéirnigh sa chlár sannta don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i Luimneach, i mBaile Átha Cliath agus in Ambasáidí na hÉireann thar lear.

Cé go bhfuil an scéim fós ar siúl, tá gach post atá ar fáil líonta faoi láthair, agus níltear ag glacadh le hiarratais eile. Tá súil againn a bheith ag glacadh le hiarratais arís i lár/deireadh 2013. Beidh na sonraí go léir ar fáil anseo