Skip to main content

Deiseanna Gairme

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi dheiseanna gairme leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (link to DFAT).  Ina theannta sin, cuireann Cúnamh Éireann deiseanna ar fáil do chéimithe ar spéis leo dul ag obair i gcúrsaí forbartha trínár gClár Intéirneachtaí Gairmiúla Sóisearacha.  Tacaímid chomh maith le líon beag intéirneachtaí do saorálaithe NA gach bliain.