Skip to main content

Cuntasacht

Táimid freagrach as cistí suntasacha poiblí a bhainistiú agus rud an-tábhachtach dar linn í an chuntasacht. Táimid freagrach as seirbhísí a sholáthar do shaoránaigh na hÉireann, as beartas eachtrach na hÉireann agus as ár gcaiteachas. Bíonn orainn freagra a thabhairt do roinnt comhlachtaí agus institiúidí poiblí. Tá roinnt meicníochtaí maoirseachta inmheánaí ceaptha againn freisin trína dtugaimid cuntas ar ár gcuid oibre.

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

Who are we accountable to?

We are accountable to the public through a number of public bodies and institutions.

Click here on who we are accountable to?

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

How we are accountable

Accountability is to the forefront of our work in the Department of Foreign Affairs.

Click here too read more about our accountability