Skip to main content

An Phalaistín

Inár gcuid oibre sa chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil, tacaímid leis an iarracht réiteach buan, cóir a aimsiú ar choimhlint Iosrael agus na Palaistíne. Dírímid ar fhreastal ar riachtanais na bhfear, na mban agus na leanaí Palaistíneacha is leochailí, lena n-áirítear trí thacú le forbairt an stáit Phalaistínigh, agus tacaímid le hiarrachtaí chun cúrsaí chearta an duine a fheabhsú.  

Éire agus an Phalaistín

Léirítear inár gclár tiomantas fada na hÉireann do stát Palaistíneach ceannasach agus inmharthana a fhorbairt, ina mbeidh an tsíocháin á coimeád le hIosrael taobh leis. Le fiche bliain anuas, táimid ag tacú le cláir a chabhraíonn leis na daoine is leochailí sa Phalaistín. Tacaímid freisin le hÚdarás na Palaistíne chun a acmhainn institiúideach féin a fhorbairt le freastal do na bunriachtanais sin. Tá ár rannpháirtíocht á bainistiú ag ár nOifig Ionadaíochta in Ramallah.

In 2011, chuireamar beagnach €10 milliún ar fáil chun dul i ngleic le riachtanais dhaonnúla agus forbartha araon, agus tacaíocht á tabhairt ag an am céanna d'Údarás na Palaistíne chun seirbhísí pobail a sholáthar agus d'eagraíochtaí sochaí sibhialta na Palaistíne agus Iosrael chun tacú le cearta an duine.

Cúlra

Tá forghabháil agus tionchar na coimhlinte leanúnaigh ar na baic is mó le forbairt sa chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil. Tá srianta ar ghluaiseacht daoine agus earraí, easpa rochtana ar acmhainní talún agus uisce, deighilt an Bhruaigh Thiar agus Gaza, Imshuí Gaza agus ilroinnt an Bhruaigh Thiar fós ag cur isteach ar an dul chun cinn.

Is measa iad sin de bharr thionchar na coimhlinte agus an fhoréigin leanúnaigh, go háirithe foréigean coilíneach ar an mBruach Thiar agus ionsaithe ar Gaza ag eascairt ó fhoréigean idir Hamas agus Iosrael.

 Tá an scéal níos casta mar gheall ar an díospóid idir an dá phríomh-fhaicsean Phalaistíneacha Fatah agus Hamas, a d’éirigh níos measa tar éis do Hamas smacht a fháil i Stráice Gaza i Meitheamh 2007, agus fágann sé go bhfuil sé níos deacra réiteach síochánta a bhaint amach.

Is iad na daoine is leochailí, pobal na dteifeach ina measc, is mó a gcuirtear isteach orthu. Tá beagnach leath den daonra faoi 18 mbliana d’aois, agus tá tionchar an-láidir ag an gcaoi ina bhfuil cúrsaí ar leanaí.

Ár gcuid oibre

Aithnímid go bhfuil forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe sa Phalaistín nasctha le toradh rathúil ar Phróiseas Síochána an Mheánoirthir. Leanfaimid orainn le tacaíocht a thabhairt do réiteach polaitíochta atá buan agus síochánta agus, idir an dá linn, tairgfimid tacaíocht dhaonnúil, rud atá riachtanach chun tabhairt faoi bhunriachtanais leanúnacha mhuintir na Palaistíne.

Príomhfhócas ár gcuid oibre ná an t-oideachas

Ós rud é go bhfuil leath den daonra faoi 18 mbliana d’aois, beidh ról lárnach ag lucht saothair dea-oilte i bhforbairt amach anseo sa Chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil. Oibrímid i gcomhar le hAireacht Oideachais Údarás na Palaistíne chun a chumas ardchaighdeán oideachais a sholáthar do chailíní agus do bhuachaillí na Palaistíne a neartú.

Tacaíocht do theifigh na Palaistíne

Tacaímid le soláthar seirbhísí bunúsacha amhail cúnamh bia, oideachas agus sláinte do theifigh na Palaistíne trí mhaoiniú lárnach do Ghníomhaireacht do Theifigh Phalaistíneacha na Náisiún Aontaithe (UNRWA).

Cé go ndéanaimid monatóireacht ar dhul chun cinn maidir le feabhsú na seirbhísí go léir, dírímid go háirithe ar an oideachas agus tacaímid le hiarrachtaí UNRWA caighdeán an oideachais a chuireann siad ar fáil do theifigh na Palaistíne a fheabhsú.

Tacaímid le roinnt NGOanna lárnacha sa Phalaistín agus in Iosrael ina gcuid oibre maidir le cosaint dhlíthiúil chearta an duine, monatóireacht a dhéanamh orthu agus tacú leo sa Chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil. 

Cearta an duine a chosaint

Tacaímid le roinnt NGOanna lárnacha sa Phalaistín agus in Iosrael ina gcuid oibre maidir le cosaint dhlíthiúil chearta an duine, monatóireacht a dhéanamh orthu agus tacú leo sa Chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil.  

Íoslódáil Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2011

Léigh tuilleadh faoinár rannpháirtíocht leis an gCríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil inár Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2011 (PDF, 8.10 MB)