Skip to main content

Siarra Leon

Tá Éire ag tacú le muintir Siarra Leon agus iad ag atógáil na tíre tar éis blianta coimhlinte. Dírímid ar shláinte agus ar chothú a fheabhsú do na pobail is boichte.  ‌

Éire agus Siarra Leon

Tá Cúnamh Éireann ag obair i Siarra Leon ó 2002 i leith. In 2005, d'osclaíomar Oifig Ionadaíochta in Freetown, ag cumhdach Siarra Leon agus an Libéir.

Oibrímid go dlúth le Rialtas Siarra Leon, na NA agus comhpháirtithe eile chun ár gcuid cuspóirí forbartha a sheachadadh.

Tá ár gclár forbartha ag cabhrú chun tacú le hathchóiriú fadtéarmach agus le forbairt i Siarra Leon. Chuireamar breis is €63 milliún i bhfoirm cúnaimh ar fáil le haghaidh tograí i Siarra Leon idir 2005 agus 2011.

 • Forbhreathnú
 • Cúlra
 • Ár gcuid oibre
 • Torthaí

Forbhreathnú

Cúlra

Cúlra

Tá Siarra Leon, atá suite ar chósta thiar na hAfraice, cosúil le hÉirinn ó thaobh méid agus daonra de. Idir 1991 agus 2002, d'fhulaing an tír go mór mar gheall ar chogadh cathartha uafásach. D'fhág an choimhlint níos mó ná 50,000 duine marbh, cuid mhaith den bhonneagar scriosta, agus os cionn dhá mhilliún duine díláithrithe i dtíortha in aice láimhe.

Ó tháinig deireadh leis an gcoimhlint in 2002, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an tír ó thaobh síocháin agus forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Mar sin féin, is iomaí dúshlán eacnamaíoch agus forbartha suntasach os comhair Siarra Leon agus í ag iarraidh córais agus seirbhísí a atógáil dá cuid daoine. 

Tá sí rangaithe ag 180 as 187 tír ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na Náisiún Aontaithe 2011 (tá Éire rangaithe sa seachtú háit faoi láthair). Maireann níos mó ná leath den daonra ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae. Is é 48 bliain d'aois an t-ionchas saoil agus is é an ráta litearthachta i measc daoine fásta ná 41%.

Cúlra

Ár gcuid oibre

Is cothú agus slándáil an tsoláthair bhia ár bpríomhfhócas. Tá sé sin ag teacht lenár bhfócas ar an troid i gcoinne ocrais ar fud an domhain agus le Straitéis um Laghdú Bochtaineachta Siarra Leon, ‘Agenda for Change’.

Agus muid ag obair lenár gcomhpháirtithe forbartha, tacaímid le:

 • Cláir tráchtálaithe do shealbhóirí beaga ina gcuirtear diansaothrú, táirgeadh agus éagsúlú barr chun cinn
 • Cláir beathaithe scoile agus bainistiú pobail ar ghéar dhroch-chothú
 • Athchóiriú an bhonneagair sláinte, bardaí péidiatraiceacha go sonrach

I measc ár gcomhpháirtithe tá Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta, An Clár Domhanda Bia agus Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí. Tá Éire ag obair in éineacht leis na Stáit Aontaithe in Freetown sa réimse a bhaineann le cothú agus iad ag díriú ar an gcéad '1000 lá de shaol' linbh, atá an-tábhachtach.

Mar chuid dár gcuid oibre tá fócas láidir againn freisin ar cuntasacht níos mó a chur chun cinn i measc saoránach. Táimid ag tabhairt tacaíochta don obair atá ar bun ag Coimisiún Frith-Éillithe Siarra Leon, ag Coimisiún um Chearta an Duine Siarra Leon, ag an gCoiste Tarrthála Idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscne agus thugamar cúnamh airgeadais le haghaidh toghcháin 2012.

 

Ár gcuid oibre

Ár dTorthaí

In 2011, chaith Cúnamh Éireann beagnach €4.5 milliún trínár gclár tíre i Siarra Leon. Cuireadh €4 mhilliún breise ar fáil trínár Scéimeanna Maoinithe na Sochaí Sibhialta d'eagraíochtaí neamhrialtasacha as a gcuid oibre sa tír.

Tharla na feabhsuithe seo a leanas le tacaíocht ó Chúnamh Éireann in 2011 agus blianta roimhe seo:

 • Méadú faoi 12 ar líon na leanaí ar tugadh cóir leighis dóibh mar gheall ar ghéar dhroch-chothú: ag méadú ó 2,950 in 2007 go dtí 35,000 leanbh in 2011
 • Tógadh 22 ionad gnó talmhaíochta ar an iomlán i gceantair Bo agus Bonthe ó 2010 i leith rud a chuaigh chun tairbhe 5,795 teaghlach feirmeoireachta
 • Cuireadh béile scoile laethúil ar fáil do 118,000 dalta in 2011 agus 2012, agus ba chailíní leath díobh

In 2011, fuair níos mó ná 1,000 bean a ndearnadh éigniú nó ionsaí gnéis orthu cóir leighis agus tacaíocht ag Ionaid Rainbo, atá á maoiniú ag Cúnamh Éireann.

 

Torthaí

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

At a national level, Sierra Leone has made significant progress in these areas:

 • Sierra Leone’s Under-Five Mortality Rate has decreased from 156 to 122 per 1,000 live births from 2013 to 2019.
 • Sierra Leone Maternal Mortality Rate has decrease from 1,165 deaths per 100,000 live births to 717 from 2013 to 2019.
 • Proportion of population living below the international poverty line: decrease from 75% to 57.9%
 • Prevalence of stunting among children under-fives has decreased from 37.9% to 30% between 2013 and 2019.
 • Prevalence of wasting among children has decreased from 9.3% to 5% between 2013 and 2019.
 • Enactment of the Code of Marketing of Breast Milk Substitute Bill (following on from the Breast Milk Substitute Act of 2021).
 • Conducting a National Food Systems Dialogue which culminated in a Synthesis Support, launched by the Vice President.
 • The opening by government in 2020 of 5 one-stop-centres in 5 districts to provide free services for survivors of SGBV and established a SGBV helpline #116.
 • The launch by government in 2020 of the Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE) Policy which aims to mainstream gender into all development and political processes in Sierra Leone.
 • Over 2 million children have access to basic education due to the Free Quality Education project, co-financed by the World Bank, EU, Ireland and UK.  Government continues to allocate 22% of its annual budget to education.
 • Overturning of the ban on pregnant girls attending school.
 • Approved the ‘Sierra Leone National Policy on Radical Inclusion in School’ that guarantees the education rights of all children across the country including pregnant girls and parent learners and children with disabilities.
 • Revision of Ministry of Basic and Senior Secondary Education school curriculum to fully integrate comprehensive sexuality education at the primary and junior secondary school levels to help young people to explore and nurture positive values regarding gender and their sexual and reproductive health and rights as well as to develop critical thinking skills.
 • Abolishment of the Death Penalty
 • Acceptance by Government of UPR recommendations to adopt a modern law for the protection of Human Rights Defenders
 • Revision of the Human Rights Commission Act
 • Confirmation by main electoral management bodies that Covid-19 will have little or no effect on 2023 electoral timelines.

How we have helped:

 • Support to Action Against Hunger for the integration of nutrition into universal health care for children under 5 and adolescents, pregnant and lactating mothers at community levels; and tackling undernutrition through evidence generation in the Moyamba district. 
 • Support to WFP in collaboration with the Ministry of Health and Sanitation’s Directorate of Food & Nutrition (DFN) on the targeted supplementary feeding programme for Moderate Acute Malnutrition (children aged 6-59 months and Pregnant and Lactating Women) in four districts.
 • Support to Helen Keller International on the Integration of Nutrition into routine health services including Vitamin A supplementation, deworming and family planning.
 • Support to WFP, the Ministry of Agriculture and Forestry and Statistics Sierra Leone to conduct the 2020 Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CCFSVA).
 • Support to the SUN Secretariat for the National Food Systems Dialogue ahead of the Food Systems Summit.
 • Our partner Rainbo Initiative continues to provide quality health and psychosocial services to survivors of SGBV and engage communities on SGBV prevention.
 • Ireland is part of the Multi-Donor Trust Fund led by the World Bank. The “Free Education” project supports policy and implementation coherence and strategic initiatives in the education sector, addresses the critical teacher quality and workforce management issues and supports school-based planning for improved school performance.
 • Ireland, along with UN Women co-leads on the Gender Donor Partner Group, which played a critical role in the overturning of the ban on pregnant women and girls attending school.  With support from Ireland, UN Women works with the Ministry of Gender and Children’s Affairs to implement the GEWE policy.
 • Ireland long advocated for the removal of the death penalty, which was formally abolished in September 2021.
 • Support to Human Rights Defenders Network in their advocacy for a model law to protect Human Rights Defenders.

 

Léigh tuilleadh faoinár gcuid oibre chun ocras a laghdú

Tabhair cuairt ar ár gcuid maidir le Ocras chun tuilleadh a fháil amach faoinár gcur chuige maidir leis an dúshlán mór millteach seo.