Skip to main content

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta

Mar gheall ar an domhandú atá ag méadú, tá sé chun leasa na dtíortha saibhre agus bochta araon dul i ngleic le dúshláin dhomhanda amhail an bhochtaineacht agus an éagothroime, an t-athrú aeráide, drochshláinte agus VEID agus SEIF, an t-ocras agus coimhlint. Mar gheall ar mhéid agus ar shainordú na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Eorpach agus an Banc Domhanda, tá deiseanna ar leith acu difear suntasach a dhéanamh sna hiarrachtaí domhanda chun an bhochtaineacht a laghdú.

Bainimid leas as ár mballraíocht de na heagraíochtaí sin chun a chinntiú go bhfuil a mbeartais agus a gcláir ag freastal ar riachtanais na mbocht idir fhir agus mhná, agus idir bhuachaillí agus chailíní. Agus cuirimid breis agus trian dár gcúnamh oifigiúil forbartha ar fáil trí mheán na n-eagraíochtaí sin, rud a thugann deis dúinn difear a dhéanamh i líon níos mó tíortha.