Skip to main content

An tsochaí shibhialta

Cuireann eagraíochtaí sochaí sibhialta ar chumas na saoránach teacht le chéile chun a bheith rannpháirteach i bhforbairt a bpobail agus a dtíre féin. Oibrímid i gcomhpháirt le réimse leathan eagraíochtaí sochaí sibhialta in Éirinn agus thar lear. Is í aidhm na gcomhpháirtíochtaí seo ná an bhochtaineacht a laghdú sa domhan forbraíochta agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach.