Skip to main content

An Earnáil Phríobháideach

Táimid ag obair i gcomhpháirt leis an earnáil phríobháideach in Éirinn agus inár dtíortha comhpháirtíochta chun tacú le tíortha chun a ngeilleagair a fhás, poist a chruthú, trádáil a mhéadú, agus earraí agus seirbhísí a chur ar fáil chun na hacmhainní a theastaíonn uathu chun iad féin a thabhairt slán as an mbochtaineacht a ghiniúint.  

Comhthéacs athraitheach

Tá ról lárnach ag an earnáil phríobháideach anois níos mó ná riamh ó thaobh torthaí forbartha a bhaint amach.  Chomh maith le caipiteal breise a thabhairt, tá comhpháirtithe san earnáil phríobháideach ag rannchuidiú chun fios gnó as an nua agus smaointe nuálacha a chur ar fáil chun dúshláin forbartha a réiteach.

Sa lá atá inniu ann, níl an oiread tíortha i mbéal forbartha ag brath ar chúnamh agus tá siad ag giniúint níos mó dá gcuid acmhainní féin trí thrádáil agus infheistíocht. Tá go leor tíortha san Afraic fho-Shahárach, mar shampla, ag baint leibhéil bhreátha fáis gheilleagraigh amach agus ag giniúint ioncaim bhreise chun a bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch a mhaoiniú. 

Ár gcuid oibre leis an earnáil phríobháideach

Aeráid infheistíochta níos fearr a chur chun cinn san Afraic

Táimid ag tacú le forbairt aeráid infheistíochta níos fearr san Afraic trínár dtacaíocht don tSaoráid um Aeráid Infheistíochta (ICF), fóram comhpháirtíochta poiblí príobháidí sainiúil atá bunaithe in Dar es Salaam, sa Tansáin.

Ag cur forbairt na hearnála príobháidí chun cinn inár dtíortha comhpháirtíochta

Anois níos mó ná riamh, tá ár gcuid oibre inár dtíortha comhpháirtíochta i Mósaimbíc, san Aetóip, i Leosóta, in Uganda, sa Tansáin, sa tSaimbia agus sa Mhaláiv ag corprú fócas láidir ar fhorbairt san earnáil phríobháideach, ar thrádáil láidrithe, ar infheistíocht, ar thurasóireacht agus ar naisc idir daoine.

Is sampla de sin tionscnaimh chomhoibritheacha cosúil le Traidlinks in Uganda. Tá ár gcuid oibre sa réimse seo á treorú ag Straitéis i leith na hAfraice de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Sa lá atá inniu ann, níl an oiread tíortha i mbéal forbartha ag brath ar chúnamh agus tá siad ag giniúint níos mó dá gcuid acmhainní féin trí thrádáil agus infheistíocht.

Naisc ghnó a chruthú idir Éirinn agus tíortha san Afraic.

Mar thoradh ar chreat na Straitéise i leith na hAfraice tháinig Fóram Eacnamaíoch na hAfraice agus na hÉireann ar an bhfód agus Ciste Forbartha Agraibhia na hAfraice (PDF, 195.5KB) – tionscnaimh a chuireann naisc ghnó chun cinn idir gnó in Éirinn agus san Afraic.

Ag tacú le taighde ar theicneolaíochtaí nua

taighde comhoibritheach agus tograí teicneolaíochta, lena n-áirítear i réimse an ocrais, slándáil an tsoláthair bhia agus cothú ag feabhsú saol daoine i gcuid de na tíortha is boichte ar domhan.

Léigh tuilleadh faoi thrádáil agus forbairt

Foghlaim faoin gcaoi a dtacaíonn Cúnamh Éireann le trádáil