Skip to main content

VEID agus SEIF

Le 25 bliana anuas, tá VEID agus SEIF tagtha chun cinn mar bhagairt nua ollmhór don fhorbairt daonna, go háirithe san Afraic fho-Shahárach.  Tá tionchar as cuimse ag an dá víreas ar mhná agus ar leanaí.  Ní dúshlán sláinte amháin atá i gceist chun tabhairt faoin aicíd, ach dúshlán lárnach forbartha is ea é agus beidh gá le hiarrachtaí comhordaithe domhanda agus áitiúla níos fearr ionas go n-éireoidh linn tionchar an ghalair a laghdú agus scaipeadh an ghalair a chosc.