DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Uisce agus Sláintíocht

In ainneoin dul chun cinn suntasach a bheith déanta le deich mbliana anuas tá os cionn 700 milliún duine nach bhfuil rochtain acu fós ar uisce óil glan agus 2.5 billiún eile nach bhfuil sláintíocht leordhóthanach acu.  Táimid ag tacú le cláir trína méadaítear rochtain ar uisce glan sábháilte agus ar shláintíocht bhunúsach do phobail bhochta.

Déanann uisce glan agus sláintíocht difear 

Is réamhchoinníoll atá i rochtain ar uisce óil agus ar shláintíocht bhunúsach chun sláinte agus rath a bhaint amach sa chomhrac i gcoinne na bochtaineachta, an ocrais, bás leanaí agus neamhionannas inscne

In ainneoin sin, tá beagnach 700 milliún duine ar fud an domhain nach bhfuil rochtain acu ar uisce óil sábháilte agus tá os cionn 40% acu sin ina gcónaí san Afraic fho-Shahárach. Tá 2.5 billiún duine eile nach bhfuil rochtain acu ar shaoráidí sláintíochta leordhóthanacha.

Tá sláintíocht agus cleachtais sláinteachais lárnach chun ocras ainsealach agus géar a chomhrac, agus chun an fáinne fí a bhaineann le buinneach, díhiodráitiú agus caillteanas cothaithigh a bhriseadh.

Tá folláine leanaí ag brath go háirithe ar infhaighteacht agus ar chaighdeán an uisce.  Má fheabhsaítear sláintíocht agus uisce óil d’fhéadfaí an líon leanaí a bhásaíonn gach bliain a laghdú de 2.2 milliún. Agus is féidir leis tionchar an-dearfach a bheith aige ar dhea-chothú leanaí agus laghdaítear déine tinneas leanaí dá bharr.

Ár bhfreagairt

Tacaímid le cláir inár dtíortha comhpháirtíochta ina gcuirtear uisce glan agus sláintíocht ar fáil do phobail bhochta agus a fheabhsaíonn caighdeáin sláinteachais do phobail bhochta. Tacaímid freisin le roinnt tionscnamh ar leibhéal domhanda. Tá ár rannpháirtíocht á treorú ag ár mbeartas Uisce, Sláintíochta agus Sláinteachais.

Má fheabhsaítear sláintíocht agus uisce óil d’fhéadfaí an líon leanaí a bhásaíonn gach bliain a laghdú de 2.2 milliún.

Rochtain ar uisce agus ar shláintíocht sa tSaimbia a mhéadú

Mar shampla, sa tSaimbia, tacaímid le ceithre cheantar tuaithe i gCúige an Tuaiscirt chun pleananna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm atá ag cabhrú le beagnach 400,000 duine trí rochtain a thabhairt dóibh ar uisce glan agus ar shaoráidí sláintíochta.

Uisce agus sláintíocht pobail sa Libéir

Sa Libéir, táimid ag tacú le pobail i gceantair thuaithe agus uirbeacha chun rochtain a fheabhsú ar uisce óil atá sábháilte agus ar shláintíocht bhunúsach trínár gcomhpháirtíocht i gclár mór náisiúnta uisce agus sláintíochta le deontóirí eile agus leis an rialtas. 

Tacaíocht do chur chuige rannpháirteach maidir le sláintíocht

Ar leibhéal domhanda, mar thoradh ar ár dtacaíocht don Community Led Total Sanitation Foundation (CLTS) tá an cur chuige nuálach seo maidir le sláintíocht á chur i bhfeidhm in 42 tír. 

Tacaíocht do UNICEF

Tacaímid le UNICEF i mbeagnach 90 tír chun saoráidí sláintíochta agus soláthair uisce a fheabhsú i scoileanna agus i bpobail agus chun cleachtais sláintíochta sábháilte a chur chun cinn. 

Faigh amach cé mhéad uisce a úsáideann tú gach lá

Úsáid an t-áireamhán ar líne seo chun an méid uisce a ídíonn tú a ríomh