Skip to main content

Taighde ar shláinte

Tá dea-shláinte ríbhunúsach don fhorbairt, agus fós féin níl rochtain ag go leor daoine ar fud an domhain ar chúram sláinte bunúsach. Déanaimid infheistíocht i dtaighde ina ndírítear ar shláinte na ndaoine is boichte agus is leochailí a fheabhsú. Agus tacaímid le raon cur chuige lena chinntiú go sroicheann an t-eolas seo an áit is mó a bhfuil sé ag teastáil. 

Mosquito nets hang abover beds in a hospital ward

Ag infheistiú i dtaighde

Baineann 90% de na básanna go léir san Afraic fho-Shahárach leis an maláire, tá dhá thrian de na daoine atá ag maireachtáil le VEID ina gcónaí san Afraic, agus is ann atá beagnach aon trian amháin de na cásanna eitinne go léir. Bíonn tionchar díréireach aige sin ar mhná agus ar leanaí. 

Tá a fhios againn, mar shampla, go bhfuil VEID agus SEIF ina gcionsiocair báis i mná idir 15-44 bliain d’aois ar fud an domhain agus gur leanaí faoi cúig bliana d’aois iad 86% de na daoine a fhaigheann bás ó mhaláire.

Oibrímid chun na príomhchúiseanna atá le tinnis agus le drochshláinte a laghdú, go mór mór i measc ban agus leanaí, agus na córais lena soláthraítear seirbhísí sláinte i dtíortha bochta a láidriú.

Déanaimid infheistíocht i dtaighde ina ndírítear ar phríomhghalair na bochtaineachta – VEID agus SEIF, eitinn agus maláire, chomh maith le tacú le cuir chuige lena chinntiú go dtéann taighde sláinte agus an t-eolas ar shláinte chun tairbhe na ndaoine is mó gátar.

Ó 2000 i leith, rinneadh imdhíonadh ar 326 milliún leanbh breise in aghaidh galar atá bagrach don bheatha agus is é an toradh a bhí air sin ná gur seachnaíodh níos mó ná 5.5 milliún bás.

Vacsaíní agus cóir leighis a fhorbairt

Tacaímid le roinnt comhpháirtíochtaí atá tiomanta táirgí nua mar vacsaíní agus cóir leighis a fhorbairt, chomh maith le cóireálacha le haghaidh galar a mbeadh neamhaird ar fad déanta díobh murach sin. Tá ag éirí leis na comhpháirtíochtaí sin dea-thorthaí a bhaint amach:

Ó 2000 i leith, rinneadh imdhíonadh ar 326 milliún leanbh breise in aghaidh galar atá bagrach don bheatha agus is é an toradh a bhí air sin ná gur seachnaíodh níos mó ná 5.5 milliún bás.

Idir Samhain 2010 agus Bealtaine 2012, cuireadh os cionn 3.2 milliún instealladh, dóthain chun cóireáil a thabhairt d’os cionn 1 mhilliún leanbh tinn ar fáil do thíortha atá buailte ag maláire. Meastar go bhfuiltear ag sábháil 24,000 saol óg breise de bharr an chóir leighis sin.

Léirítear i dtaighde a rinneadh le déanaí, agus den chéad uair, i dtrialacha cliniciúla gur féidir le vacsaín ionfhabhtuithe VEID a chosc i ndaoine. Cé nach bhfuil an obair tugtha chun críche go hiomlán fós, leanann Cúnamh Éireann agus ár gcomhpháirtithe leis an tacaíocht don obair seo ag glacadh leis an ngeall atá faoi don todhchaí. 

Foghlaim tuilleadh faoi le taighde

Foghlaim tuilleadh faoin gcaoi a dtacaíonn Cúnamh Éireann le taighde