Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Cuntasacht

Tá an chuntasacht i gcroílár ár gcláir cúnaimh againn. Táimid freagrach do mhuintir na hÉireann as na hinfheistíochtaí atá á ndéanamh againn chun an bhochtaineacht a laghdú agus as na torthaí atá á mbaint amach againn. Tá muid lán chomh freagrach céanna do thairbhithe beartaithe ár n-iarrachtaí agus do na comhpháirtithe a mbímid ag obair leo. 

Cúrsaí cuntasachta

Tá dea-rialachas agus cuntasacht ríthábhachtach lena chinntiú go ndéanfar dul chun cinn maidir le baint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Nuair a tháinig ceannairí an domhain le chéile chun athbhreithniú a dhéanamh ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise i Meán Fómhair 2010, d'aontaigh siad cur lena dtiomantas sa troid i gcoinne na bochtaineachta agus an ocrais.

Thiomnaigh siad freisin go mbeadh siad ag obair i dtreo breis trédhearcachta agus cuntasachta, sna tíortha deontóra agus sna tíortha i mbéal forbartha araon, mar bhealach tábhachtach chun dlús a chur faoi dhul chun cinn.

Beartaíodh é sin toisc go bhfuil dea-rialachas agus cuntasacht ríthábhachtach lena áirithiú go bhfaighidh muid na torthaí atá uainn – cibé acu san oideachas, i gcúrsaí sláinte, nó maidir le hocras nó aon cheann de Spriocanna Forbartha na Mílaoise.

Dúshlán an éillithe

Tá feicthe againn conas a bhaineann éilliú - mí-úsáid cumhachta ar mhaithe le brabach príobháideach - an bonn d’iarrachtaí forbartha agus an chaoi a bhfuil tionchair aige go háirithe ar dhaoine bochta. Dúshlán domhanda is ea dul i ngleic le héilliú. Chuige sin ní mór rannpháirtíocht ghníomhach agus comhoibriú gníomhach a bheith ann ar na leibhéil éagsúla ina dtarlaíonn éilliú, idir rialtais, sa tsochaí shíbhialta, san earnáil phríobháideach, agus sa phobal idirnáisiúnta.

An gá atá le caighdeáin mhaithe chuntasachta

Ní mór d’infheisteoirí ón earnáil phríobháideach i dtíortha i mbéal forbartha cloí leis na caighdeáin rialachais is airde ina n-eagraíochtaí féin agus nuair a bhíonn siad ag plé le hinstitiúidí stáit agus le gníomhaithe eile. Cuirtear pointí tábhachtacha tagartha ar fáil maidir le dea-chaighdeáin chuntasachta i gCoinbhinsiún na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir le Breabaireacht Eachtrach, i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Éilliú (atá daingnithe ag Éirinn), agus i dTionscadal Trédhearcachta na dTionscal Eastóscach.

Ár bhFreagairt

Tacaímid le cuntasacht inár dtíortha comhpháirtíochta trí chabhrú chun na creataí dlíthiúla riachtanacha agus an cumas institiúide a sholáthar chun go mbeidh rialtais agus gníomhaithe eile níos cuntasaí. 

Tá an chuntasacht i gcroílár chlár cúnaimh na hÉireann.

Tacaímid le tionscnaimh chun aghaidh a thabhairt ar éilliú. 

Neartaímid freagracht na n-institiúidí náisiúnta trí thacú le neartú na gcóras poiblí um bainistiú airgeadais chomh maith le comhlachtaí maoirseachta mar Ard-Iniúchóirí, cigireachtaí rialtais, gníomhaireachtaí frithéillithe, agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta lena n-áirítear na meáin. 

Agus déanaimid deimhin de go bhfuilimid féin freagrach do cháiníocóirí na hÉireann maidir le torthaí ár gcláir. Ina theannta sin, táimid freagrach do réimse leathan institiúidí in Éirinn. 

Léigh níos mó faoin gcaoi a dtacaímid le cuntasacht

Féach na Tíortha ina nOibrímid le haghaidh tuilleadh sonraí a fháil ar an gcaoi a dtacaímid le cuntasacht inár dtíortha comhpháirtíochta.