Skip to main content

Rialachas

Tá dea-rialachas agus cosaint chearta an duine ríthábhachtach maidir le laghdú na bochtaineachta.  Cinntíonn siad go bhfuil mná agus fir ábalta páirt a ghlacadh dá ndeoin féin ina bhforbairt pholaitiúil, shóisialta agus gheilleagrach. Táimid ag infheistiú i gcláir a thacaíonn le rialtais agus le saoránaigh inár dtíortha comhpháirtíochta chun daonlathas a neartú agus cuntasacht a threisiú.