Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Taighde ar oideachas

Tá sé de chumas ag an oideachas timthriall na bochtaineachta a bhriseadh, go háirithe maidir le bochtaineacht a bhíonn á fulaingt ag mná agus cailíní. Déanaimid infheistíocht i gcomhpháirtíochtaí ina gcuirtear fianaise le chéile faoi na rudaí is éifeachtaí a oibríonn d’fhonn torthaí foghlama a fheabhsú d’fhir agus do mhná agus do chailíní agus do bhuachaillí ar fud an domhain.

Déanann taighde san oideachas difríocht

Déanaimid infheistíocht sna comhpháirtíochtaí taighde seo a leanas, ina gcuirtear torthaí le chéile atá ag déanamh difir den tuiscint atá againn ar conas is féidir linn aghaidh a thabhairt ar bhealach níos éifeachtaí ar na dúshláin san oideachas.

Na dúshláin san oideachas a thuiscint

Gach bliain tugaimid tacaíocht do Thuarascáil Monatóireachta Domhanda UNESCO ‘Oideachas do Chách’. Tugtar le chéile sa tuarascáil ábhar leathan taighde ar na dúshláin san oideachas chun moltaí tábhachtacha beartais agus cleachtais a chur le chéile

Mar shampla, in 2011 díríodh sa tuarascáil ar shaincheisteanna coimhlinte agus oideachais. Tá sé in úsáid againne agus ag ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta chun ár gcuid oibre a láidriú maidir leis an gceart chun oideachais le linn coimhlinte agus córais oideachais a atógáil i dtíortha atá ag teacht slán ó choimhlint.

Córais oideachais a fheabhsú

Má tá torthaí foghlama le feabhsú, tá eolas níos fearr de dhíth ar an gcaoi a bhfuil córais oideachais ag feidhmiú agus ag feabhsú a gcuid feidhmíochta ar an mbealach is fearr. 

Mar gheall ar ár dtacaíocht do chiste iontaobhais leis an mBanc Domhanda, rinneadh acmhainní a fhorbairt a chuidigh le tíortha san Afraic measúnuithe náisiúnta a dhéanamh ar a gcórais oideachais.

Tríd an obair seo, déantar ‘Measúnuithe Feidhmíochta’ a chomhtháthú go minic anois sa Bhanc Domhanda agus i dtionscadail oideachais eile san Afraic fho-Shahárach.

Tá a fhios againn nuair a chuirtear oideachas ar chailín san Afraic go bhfuil sé trí oiread níos dóchúla nach mbeidh sí ionfhabhtaithe ag VEID, beidh deis aici 25% níos mó ioncaim a shaothrú agus beidh teaghlach níos lú, agus níos folláine aici.

Scoileanna a dhéanamh níos sábháilte do leanaí

Ionas go mbeidh leanaí in ann foghlaim ag caighdeán faoi leith, ní mór do thimpeallacht na scoile a bheidh sábháilte agus ní mór leanaí a chosaint ó dhochar. I gcás cuid mhaith leanaí, go háirithe cailíní, ní amhlaidh atá an scéal agus is rómhinic go ndéantar dúshaothrú agus mí-úsáid orthu ar scoil.

Sa tSaimbia, tá comhpháirtíocht againn leis an bhFeachtas um Oideachas Domhanda (CAMFED), d’fhonn Beartas Náisiúnta Cosanta Leanaí a bhaint amach do scoileanna.

Mar chuid de na hiarrachtaí sin thacaíomar le research-on-the-extent-of-child-abuse-in-zambian-schools  (PDF, 436kb) 

Úsáideadh torthaí an taighde mar uirlis thacaíochta thábhachtach chun tionchar a imirt ar chomhphlé le Rialtas na Saimbia maidir le treoirlínte náisiúnta a fhorbairt ar chosaint leanaí. Mar thoradh air, tá líon méadaithe scoileanna cheana féin ag cur córas i bhfeidhm chun mí-úsáid a fhaire agus a thuairisciú.

Léigh tuilleadh faoinár gcur chuige maidir le taighde

Foghlaim tuilleadh faoin gcaoi a dtacaíonn Cúnamh Éireann le taighde